Vestlussari Stanfordi-Balti programm Rahvusvahelised partnerlusprojektid Concierge teenus Vabamu lood Eestist väljapoole

Stanfordi ülikooli raamatukogud

Vabamu ja Stanfordi ülikooli tugev partnerlus on kestnud aastakümneid. Mõlemad väärtustavad vabadust ja demokraatiat ning püüdlevad avatud ühiskonna poole. Seisame sõna-, arvamus-, usu-, liikuvus-, trüki-, ettevõtlusvabaduse ja kõigi muude vabaduste vormide eest. 

Vabamu loodi tänu Olga Kistler-Ritso annetusele. 2011. aastal andis Kistler-Ritso Fond suure toetussumma ka Stanfordi raamatukogudele, et asutada Balti uuringute programm ning palgata Stanfordi raamatukogudesse Eesti ja Balti õpingute kuraator. Koos Stanfordi raamatukogudega on Vabamu edukalt korraldanud palju projekte: üliõpilaste praktikaprogrammid, mis toovad Stanfordi tudengeid Baltikumi; stipendiumiprogrammid, mis võimaldavad Eesti teadlastel Stanfordis teadustööd teha; rändnäitused; külalisloengud; vestlussarja „Global Conversations“ üritused ja veebinäitus „Siht on vabadus: okupatsioonide ja iseseisvuse ajalugu Eestis“.

Vabamu teeb tihedalt koostööd Stanfordi ülikooli Eesti ja Balti õpingute kuraatori, Liisi Essega. Liisi arendab Stanfordi ülikooli Eesti, Läti, Leedu ja Soome kogu mitmes formaadis: raamatud, perioodilised väljaanded, käsikirjad, elektroonilised ressursid jne. Ta juhib ka eri Baltikumi projekte ning korraldab Baltikumi üritusi ja näitusi Stanfordis. Liisi on loonud tugevad suhted organisatsioonide, institutsioonide ja inimestega, kes on huvitatud Balti õpingute toetamisest. Liisi juhtis Vabamu 2022. aastal käivitatud Stanfordi-Eesti programmi loomist, samuti toetab ta Eesti stipendiaate Stanfordis viibimise ajal ning teeb Vabamuga tihedat koostööd vestlussarja „Global Conversations“ korraldamisel.

CDL-Estonia

Creative Destruction Lab (CDL) on rahvusvaheline ärikiirendi programm, mis pakub teadus- ja tehnoloogiapõhistele iduettevõtetele ligipääsu maailmatasemel mentoritele ja rahvusvahelisele kapitalile. Programmi partneriteks Eestis on Tartu Ülikool, Vabamu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Taavet+Sten.

CDL pakub alustavatele teadus- ja tehnoloogiapõhistele iduettevõtetele 9-kuulist mentorlusprogrammi, mis annab osalejatele võimaluse pääseda ligi maailmatasemel ekspertteadmistele ja rahvusvahelisele kapitalile. CDL-Estonia fookusteema on digitaalne ühiskond.

Vabamu on CDL-Estonia neutraalne partner, kuna pakume koostööst huvitatutele tuge ja võrgustikku, mis aitab Eestil luua vaba ühiskonna arendamiseks vajalikke rahvusvahelisi kontakte.