Reedel, 2. veebruaril kuulutati Pärnus Eesti muuseumide aastaauhindade galal välja Muuseumiroti võitjad üheksas kategoorias. Vabamu edukast aastast  annab tunnustust kaks nominatsiooni, mille üks Muuseumirottidest jääb püsivalt Vabamusse! Aasta muuseumikogu arendaja tiitliga pärjati Vabamut Eesti digiühiskonna arengu teemalise kollektsiooni loomise eest.   

Vabamu senised kogumis- ja püsiekspositsioonis kajastatud teemad on lõppenud iseseisvumise taastamise ning vabaduse temaatikaga. Tänaseks, kui meie riik on olnud uuesti iseseisev juba üle 30 aasta, on oluline tulla lähiajaloo kogumisteemadega kaasajale lähemale ning asuda mõtestama, milline on Eesti lugu läbi viimaste aastakümnete, mis tasuks säilitamist ja uurimist. Vabamu eesmärgiks oli Eesti digiühiskonna arengu teemalise kollektsioonile aluse panemine. Digikultuuri kogumise laiemaks mõtestamiseks alustati 2020 aastal projekti: „Digitaalse kultuuri kogumine Eesti muuseumites” ellu kutsumisega. Projekti tegevuste käigus 2021. a kutsuti Eesti muuseume digipärandi kogumise üle arutlema ja tutvuti koos projektist huvitatud Eesti muuseumite esindajatega digikultuuri kogumispõhimõtetega Põhjamaade näidete varal.  

Eesti digiühiskonna kujunemislugu ja saavutusi tutvustava näituse „Miks Eesti? 30 aastaga ENSVst e-Eestiks“ ette valmistamise käigus täpsustus ja valmis 2021 – 2022. a Eesti digiühiskonna tekkimise ja arenguloo konkreetne kogumiskava. Vabamu kogumise fookuses on materjalid, mis käsitlevad infoühiskonna poliitika ja seadusandluse temaatikat, e-ühiskonna arengut; haridus ning teadustegevust, Eestiga seotud idufirmade tegevust; erinevad programmid, arvutimängud, ebaõnnestunud või seisma jäänud projektid, küberturvalisus ja digitaalne lõhe. Kava on kooskõlas Vabamu kogumispõhimõtetega, kus kaasaja kogumise teemadena on sõnastatud „kodanikuliikumised, kodanikuühiskonna kasv ja areng, demokraatia olemus, vabadus ja vastutus, sotsiaalne kihistumine, rahvusvaheliste organisatsioonidega liitumine, väljaränne, infoühiskonna areng, ääremaastumine“.  

Projekti rahastamiseks toimus näituse lõpetamisel koostöös Vaal galeriiga oksjon, mille raames müüdi maha näituse tarbeks loodud erilahendusi. Oksjonilt saadud tulu kasutati ja kasutatakse edaspidi Eesti e-eduloo teemalise materjali kogumiseks, säilitamiseks ja tutvustamiseks avalikkusele. Valik seni kogutud materjalidest on tutvumiseks välja pandud muuseumis I korrusel asuvasse vitriini. Vabamu kogudega saab tutvuda ka andmebaasi Entu vahendusel. Vabamu kogumispõhimõtete kohta saab lugeda täpsemalt siit.

2023. aasta mais toimus Vabamus Stanfordi ülikooli Balti uuringute kuraatori Liisi Esse eestvedamisel seminar/töötuba, kus Vabamu, Eesti Rahusarhiivi ja Eesti Rahvusraamatukogu töötajad kohtusid Stanfordi Ülikooli raamatukogu töötajate Henry Lowoodi ja Kristen Valentiga. Ettekannete ja arutelude käigus tutvustati üksteisele seminaril osalenud mäluasutuste kogemusi digikultuuri kogumisest, tutvuti Stanfordi Ülikooli raamatukogus oleva Räniorus tegutsevate IT-firmade kollektsioonide loomise ja ülikooli raamatukogu näitusetegevuse põhimõtetega. 

Digiühiskonna teemakogu loomine ja arendamine, läbi näitusetegevuse, suhtluse kogukonnaga, rahastuse kasvatamise ning kogumispõhimõtete arendamise on Vabamu viimaste aastate olulisim ja suurim arendustegevus kogude temaatiliselt kaasajale lähemale toomiseks ning lähiajaloomuuseumina ühiskonnast oluliste teemade kaardistamiseks ja leidmiseks, mis annavad konteksti Eesti narratiivi uurimiseks. 

Aitäh kõigile, kes on panustanud ja pannud aluse digilooga seotud kogudele Vabamus. Näituse „Miks Eesti? 30 aastaga ENSVst e-Eestiks“ kontseptsiooni autor ja projektijuht Karen Jagodin; näituse kuraator Henrik Roonemaa; Vabamu kogumispoliitika arendajad Keiu Telve, Kristjan Saharov, Liisi Rannast-Kask; Vabamus toimunud seminari korraldaja Stanfordi Ülikooli raamatukogu Eesti ja Balti uuringute kuraator Liisi Esse; oksjoni korralduse ja koostöö kogukonnaga vedamise eest Ede Schank Tamkivi ja Ingrid Piirsalu.  

Tutvu kõigi 2023. aasta muuseumiauhindade laureaatidega Muinsuskaitseameti kodulehel. Õnnitleme kõiki võitjaid ja nominente!