Külasta meid Näitused Ekskursioonid ja programmid Muuseumi kogud Ruumirent

Digikogu

Olete oodatud Vabamu koguga tutvuma andmebaasi Entu vahendusel. Ehk leiate sealt esemeid ja lugusid, mis aitavad tajuda, kuidas Eesti ühiskond on viimase poolesaja aasta jooksul muutunud või huvitavat teavet oma vanavanemate kohta.

Muuseumi digitaalsesse varakambrisse Entu pääseb SIIT.

Kogude kasutusjuhendga saab tutvuda siin: digikogu kasutusjuhend

Kogude kasutamistingimused

Peaaegu igale museaalile on digikogu andmebaasis lisatud väikese resolutsiooniga kujutis, mida võib vabalt kasutada, lähtudes kahest nõudest

Museaalide digitaalseid kujutisi ei või kasutada ärilistel eesmärkidel, trükistes ega meenete tootmiseks.

Kogudega saab tutvuda digitaalse varakambri Entu vahendusel.

Tellimine

Vabamu kogudega tutvumiseks või digiteeritud museaali kvaliteetse faili saamiseks või kujutise ärilisel eesmärgil kasutamiseks pöördu muuseumi peavarahoidja Liisi Rannast-Kase poole (liisi@vabamu.ee).

Kogumispõhimõtted

Vabamu keskendub oma kogumistöös neljale põhisuunale: okupatsioonile, vastupanule, taastamisele ja vabadusele.

  • Okupatsioon. Meie kogu on okupatsiooniaegse olmelise materjaliga nüüdseks üsna hästi varustatud. Edaspidi keskendume okupatsiooniaja kurioosumeid iseloomustavate esemete, dokumentide ja mälestuste kogumisele. Need aitavad tulevikus selgitada, mis asi oli näiteks defitsiit või letialune kaup. Kas sina tead, mis asutus oli Glavlit?
  • Repressioonid ja vastupanu. Jätkame repressioonide ja vastupanuga seonduvate materjalide kogumist. Meid huvitavad väga näiteks vangilaagrites ja asumisel tehtud käsitöö, dokumendid (vabastustõendid, kirjad kodumaale), fotod ja päevikud.
  • Taastamine. Kogume 1980.–1990. aastate murranguliste aegade ehk laulva revolutsiooni ja iseseisvuse taastamisega seotud esemeid, dokumente ja isikulugusid. Jaga neid meiega lahkesti.
  • Vabadus. Selle kogumisteema all väärtustame ainest ja lugusid, mis iseloomustavad vaba Eesti arengut ja vabaduse tähendust inimestele. Mis on sinu jaoks vabadus?

Tutvu põhjalikumalt muuseumi kogumispõhimõtete ja kogude korraldamise põhimõtetega:

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu_Kogude korraldamise põhimõtted

Okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu kogumispõhimõtted

 

Kommunismikuritegude ohvrite nimekirja

Eesti Mälu Instituudi hallatava kommunismikuritegude ohvrite nimekirjade andmebaasi leiad siit.

Eesti Memento Liidu koostatud raamatud represseeritutest leiad siit.