• Vabamu näitused mujal

Miks Eesti? rändnäitus

Vabamu viis näituse „Miks Eesti? 30 aastaga ENSVst e-Eestiks“ maailma rändama, et tutvustada Eesti digiühiskonna lugu.

Vabamu läks oma “Miks Eesti?” näitusega laia maailma rändama. Algne näitus avati Vabamus 2021. aasta novembris ja näitus oli üleval 2023. aasta jaanuarini, selle kureeris Henrik Roonemaa ja idee autor oli Karen Jagodin. Näitus oli väga populaarne, kuna see oli esimene näitus, mis võttis kokku nii Eesti digiühiskonna arenguloo kui ka saavutused.

Vabamu rändnäitus avati Torontos

Rändnäituse “Miks Eesti?” teekond algas 23. septembril 2023, mil näitus avati Torontos VeMUs ehk Kanada väliseesti muuseumis.