• Vabamu näitused mujal

Miks Eesti? rändnäitus

Vabamu viib näituse „Miks Eesti? 30 aastaga ENSVst e-Eestiks“ maailma rändama, et tutvustada Eesti digiühiskonna lugu.

Vabamu läheb oma “Miks Eesti?” näitusega rändama. Algne näitus avati Vabamus 2021. aasta novembris ja näitus oli üleval 2023. aasta jaanuarini, selle kureeris Henrik Roonemaa ja idee autor oli Karen Jagodin. Näitus oli väga populaarne, kuna see oli esimene näitus, mis võttis kokku nii Eesti digiühiskonna arenguloo kui ka saavutused.