• Püsinäitused

KGB (m)aja lugu

Vabamu püsinäitus ajaloolise maja keldris, kus asus pool sajandit ENSV siseasjade rahvakomissariaadi ehk NKVD, hilisema nimega KGB peakorter.