Michael on Stanfordi Ülikooli raamatukogu juht ja kui ta midagi kogu südamest armastab, siis see on Eesti! Michael on käinud nii Saaremaal kui ka Raplamaal ja oma kiires ajagraafikus leiab ta ikka mõne augu, et paar korda aastas Eestisse põigata. Tänu Michaeli eestvedamisele on Stanfordi Ülikoolis aktiivne Balti riikide programm ja kuraator. Ta on aastaid olnud üks muuseumi suurimaid fänne ja entusiaste. Loomulikult on Michael ka Eesti e-resident.