Kristina on investor ja tippjuht, kellel on pikaajaline muutuste juhtimise ja organisatsioonide ehitamise kogemus nii Baltikumi kui Skandinaavia finantssektorist. Ta on loonud kliendi- ja tootestrateegiad, juhtinud arendusmeekondi, ehitanud andme-ja finantsvõimekust. Vabamu meeskonnaga ühinema inspireeris aga soov aidata kaasa vabaduse mõtestamisele laiemalt.

Kristina: „Varakevad 2022 näitas meie väga valusalt, et vabadus on habras ja seda ei saa võtta iseenesestmõistetavana. Oleme 30 aastaga ehitanud ülesse euroopaliku ühiskonna, mis mitmes valdkonnas on saanud lennata kõrgemale, kui unistada oskasime. Vabamus tahame võimendada demokraatliku ühiskonna väärtusi ja innustada järgmisi põlvkondi looma uusi vabadusi.“