Iseõppimise keskkond

Kursused ja õpiampsud iseõppijale

Pakume noortele võimalust olla mitte lihtsalt kaasaegse info passiivsed tarbijad, vaid aktiivsed sisuloojad ning olla seeläbi teadlikumad ja aktiivsemad ühiskonnaliikmed.

Kokkusaamised

Arutelud ja hoosloomeüritused

NoVa arutelud kutsuvad noori arutlema ühiskonnas kriitilistel ja aktuaalsetel teemadel. 

Hüppelaud suve- ja kevadkool kutsuvad tehnoloogiast ja ettevõtlusest huvitatud 14-19aastaseid noori meeskonnatöös praktilisi probleeme lahendama ja tooteid ehitama. 

Muuseumitunnid

Meie muuseumitunnid on loodud õppekava täiendamiseks igale vanuserühmale alates koolieelikutest kuni gümnasistideni:

Lasteaed ja I kooliaste
II kooliaste
III kooliaste ja gümnaasium