Muuseumitunnis, mis on suunatud III ja IV kooliastmele, arutleme isikulugude kaudu vastupanu erinevate vormide üle Nõukogude okupatsioonile, luues paralleele ka tänaste mittevabade ühiskondadega. Räägime nii Otto Tiefi valitsusest, õpilasvastupanust, metsavendlusest, dissidentidest, välisvõitlusest kui ka laulvast revolutsioonist. Allikaanalüüsi abil otsime vastuseid mitmetele küsimustele. Mis ajendas noori truuks jääma oma väärtustele, riskides samal ajal vangilaagriga? Milliste valikute ees olid metsavendade abistajad? Millist rolli mängis põrandaalaune kirjandus vastupanus ning mida on meil nendest lugudest õppida?

Muuseumitund kestab 90 minutit ning seda saab broneerida, kirjutades broneering@vabamu.ee.

Väljaspoolt Harjumaad tulijatel on võimalus saada osalist bussisõidu kompensatsiooni 200 euro ulatuses.