Juunis sai lõpu kaheaastane Erasmus+ rahvusvaheline projekt I AM (inglise keeles Inclusive and Accessible Museums, eesti keeles kaasavad ja juurdepääsetavad muuseumid), mida rahastas Erasmus+ programmi 2. põhimeede. Projektis osalesid kuue Euroopa riigi muuseumid või noorte haridusasutused: mu-zee-um (Belgia), Berliini müüri sihtasutus (Saksamaa), Calouste Gulbenkiani sihtasutus (Portugal), MUSAC (Hispaania), Vabamu (Eesti) ja creACTive (Põhja-Makedoonia).

Projekt koondas mitmete väga erineva institutsioonide asjatundlikkust ja loovust. Kunstimuuseumid, ajaloomuuseumid, mälestuspaigad, kunstihariduse organisatsioon ja noorteorganisatsioon ühendasid oma jõud, et muuta oma asutused noorte jaoks kaasavamaks ja atraktiivsemaks. Nii püüab projekt tuua ajalugu, kunsti ja kultuuri noortele lähemale, et nad saaksid laiendada oma maailmavaateid, suhelda teiste ühiskonnaliikmetega ja arendada isiklikke pädevusi. Iga partneri ressursse, pädevusi ja kogemusi kombineerides saab rajada ligipääsetava ja turvalise õpikeskkonna, mis võimaldab noortel osaleda kultuuri- ja muuseumielus.

Projekti eesmärgiks oli luua metoodiline töövahendikomplekt, mis aitab muuta uued teemad ja kohad noortele, eriti õpiraskuste ja intellektipuudega inimestele, kättesaadavamaks ning arusaadavamaks.

Projekti esimene osa hõlmas virtuaalsete muuseumiekskursioonide võimalusi. Virtuaalsed ekskursioonid olid eriti asjakohased koroonapandeemia ajal, mil paljud muuseumid olid sunnitud tegutsema digitaalselt. Projekti käigus töötasime välja viis virtuaalekskursiooni, mida muuseumid või mälestuspaigad saavad oma programmidega kohandada. Nendeks on interaktiivne salvestatud ekskursioon, interaktiivne reaalajas ekskursioon, salvestatud esitus, reaalajas esitus ja virtuaaltund.

Projekt teine osa on meelterännak, mis on mõeldud intellektipuudega noortele. Meelterännak on meetod, mis aitab eri meelte abil rikastada muuseumi või mälestuspaiga külastuskogemust. Pedagoogid ja noorsootöötajad saavad luua omaenda meelelised vahendid, mis aitavad intellektipuudega noortel uurida muuseumi või mälestuspaika ning avastada teoseid, eksponaate või teemasid nägemise, kuulmise, kompimise, maitsmise ja haistmise kaudu.
Lisaks üksikasjalikele juhistele on töövahendite komplekti lisatud ka fotod ja videonäited, et pedagoogid, noorsootöötajad või teised muuseumitöötajad saaksid koostööprojektist inspiratsiooni ammutada

Kogu projekti väljatöötatud juhendid ning kogemuse võtab kokku e-raamat, mis on PDF-failina saadaval eesti, inglise, portugali, hispaania, hollandi ja põhja-makedoonia keeles ning EPUB e-failina inglise keeles. Raamatut luues on arvestatud ligipääsetavate erilahendustega, valides vastavad fontid, värvitoonid, formaat, kontrastid, kirjeldusandmed. Tulemuseks on kaasav ja erinevate vajadustega arvestav e-raamat.

Loe eestikeelset pdf e-raamatut: kaasavad ja juurdepääsetavad muuseumid

Loe inglisekeelset pdf raamatut siit.

Loe inglise keelset EPUB raamatut siit.

Projekti kestus: juuni 2021 – juuni 2023