Vabamu on koostöös Edumusega välja töötanud gümnaasiuminoortele suunatud valikkursuse “Sissejuhatus museoloogiasse”. Kursus aitab noortel paremini mõista muuseumide kui mäluasutuste rolli tänases ühiskonnas.

Õppetöö käigus analüüsime Vabamu näitel muuseumi võimalust kaasa rääkida ühiskondlikel teemadel, et täiendada formaalharidust. Kursuse looja, Vabamu programmijuht Aive Peil tõdeb, et tänase muuseumi definitsiooni järgi ei ole muuseumid enam pelgalt vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilitamise ja eksponeerimise kohad, vaid ühiskonda ja ühiskondlike muutusi mõtestavad mittetulundus asutused. Muuseumide ülesanne on olla avatud ja ligipääsetav ning toetada mitmekesisust ja kestlikkust, pakkudes siinjuures erinevaid külastajakogemusi – hariduslikke, meelelahutuslikke ja teadmisi laiendavaid võimalusi. “Näeme Edumus Schooli noortele suunatud valikkursuse loomisel suurt potentsiaali tutvustamaks muuseumide sügavamat tähendust ning kummutamaks müüte, mille kohaselt töö muuseumides on igav,” lisas kursuse autor Aive Peil.

Kursus koosneb viiest moodulist: museoloogia, näitused, muuseumikogud, projektid, muuseumiharidus. Õppetöö toimub veebikohtumiste vahendusel. Koos külastatakse virtuaalselt Vabamut, tehakse grupitöid ning lahendatakse iseseisvaid ülesandeid. Kursuse käigus tutvutakse muuseumitöö erinevate tahkudega ning õppetöö lõpuks teab õpilane muuseumihariduse ja giidinduse põhitõdesid, oskab otsida infot muuseumidega soetud andmebaasidest; teab museaalide kogumise ja hoiustamise üldiseid põhimõtteid; oskab kriitiliselt hinnata näituseid ning analüüsida muuseumide võimalusi ja ülesandeid tänases ühiskonnas.

Veebitunnid toimuvad teisipäeviti 16.00. Esimene kohtumine on 31. oktoober. Tunni pikkus on 60-90 minutit. Nendest osad on veebitunnid ja osad on iseseisvaks või grupitööks. Uuri lähemalt Edumuse kodulehelt ning registreeri kursusele siin.