Marek Tamm:

Töötasin Stanfordis külalisteadurina The Europe Centeris ja keskendusin ennekõike oma pikemaajalisele uurimisprojektile Balti pagulaste ajalookultuurist, ent selle kõrval töötasin samuti teiste väiksemate projektide kallal. Kasutasin Stanfordi ülikooli raamatukogu rikkalikke raamatuvarasid ja viisin läbi uurimistööd Hooveri Instituudi arhiivikogus, kus leidub unikaalseid materjale Balti pagulasõpetlaste ja -diplomaatide isikuarhiividest.

Osalesin aktiivselt avalikel loengutel, seminaridel ja raamatuesitlustel, samuti arendasin erialast suhtevõrgustikku. Kohtusin paljude nimekate Stanfordi teadlastega, sh Rowan Doran, Dan Edelstein, Lazar Fleishman, Fiona Griffiths, Anna Grzymala-Busse, Hans Ulrich Gumbrecht, Jovana Lazić Knežević, Jenna Philips, Amir Weiner, samuti teiste ülikooli oluliste töötajatega, nagu Stanfordi ülikooli raamatukogu juhataja Michael A. Keller ja Stanfordi ülikooli kirjastuse direktor Alan Harvey. Samuti suhtlesin teiste Eesti stipendiaatide ja Stanöfrdis töötavate või õppivate Eesti ja Soome kolleegidega.

Pidasin kaks avalikku loengut: ühe The Europe Centeris, pealkirjaga “Making Sense of the Past: How Digital Technology Changes Our Relations with Time, History, and Memory” (vt videosalvestust) ja teise Center for Medieval and Early Modern Studies’is, pealkirjaga “New Techniques of Truth Production: The Rise of the Quaestio Culture in Thirteenth-Century Europe”.

Minu seitsmenädalane viibimine Stanfordis oli intellektuaalselt väga virgutav ja viljakas. Suur rõõm oli vahetult kohtuda teadlastega, kelle töö on mind pikalt inspireerinud. Olen tänulik kõigile, kes tegid Stanfordi-külastuse võimalikuks ja toetasid kohapeal mu uurimistööd. Loodan, et saan tulevikuski panustada Stanfordi-Eesti koostöösuhete arendamisse.