Ida-Virumaa, Tallinna ja Maardu vene emakeelega noortel on võimalus tasuta külastada Vabamut, et osaleda muuseumitunnis “Vabadus kui meie suurim varandus”.

Projekti eesmärgiks on, et eestivene noored oskaksid hinnata Eesti lähiajaloo sündmuste näitel, kui oluline on riigi iseseisvuse hoidmine ja väärtustamine nii riigi kui üksikisiku tasandil. Okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu püsinäitus keskendub Eesti lähiajaloo tundlikele teemadele, mis tekitavad ikka veel paljudes eestivene õpilastes, aga ka õpetajates küsimusi, vastumeelsust või ka konflikte klassiruumis. Projekti teiseks eesmärgiks on luua tihedam side eestivene koolidega, et tulla õpetajatele mäluasutusena appi tundlike teemade käsitlemisel. Riigikaitse esimeseks eesmärgiks on säilitada Eesti riigi iseseisvus ja sõltumatust. Just minevikusündmuste analüüs, aitab mõista tänastel noortel, millist hävingut, repressioone ning vabaduste piiramist võivad kaasa tuua sõjad ja okupatsioonid ning kui oluline on nende sündmuse kordumise vältimiseks panustada Eesti Vabariigi kaitsesse nii riigi kui üksikisiku tasandil. Lisaks aitab paralleelide loomine II maailmasõja eelse ja aegse rahvusvahelise olukorraga hinnata rahvusvaheliste organisatsioonide tähtsust ning Eesti osalemise olulist nende töös.

Muuseumitund “Vabadus kui meie suurim varandus” on mõeldud 7.-12. klassi õpilastele. See käsitleb sõja ja rahu teemat, rääkides lugusid eestlaste valikutes Teise maailmasõja ja sellega kaasnenud okupatsioonide ajal. Lisaks on õpilastel võimalik läbida Noorte Vabamu õppeplatvormil samateemaline kursus.

NoVa iseõppimisplatvormil on huvilistel võimalik läbida seitsmest tunnist koosnev samanimeline veebikursus, mis keskenudb nii Eesti riigikaistele kui Eesti II maailmasõjaaegsetele valikutele.

Muuseumitunni broneerimine: broneering@vabamu.ee või 668 0250.
Muuseumitundi on võimalik tellida 13.03 – 30.11.2023.

Maardust ja Ida-Virumaalt tulijatel on võimalik taotleda osalist bussisõidutoetust.

Muuseumitundide läbiviimist ja veebikursuse väljatöötamist toetab Eesti Vabariigi kaitseministeerium.