Meil on hea meel teada anda, et selle aasta kevadest ootame iga kuu ühel laupäeval täiskasvanud keeleõppijat Vabamu haridusprogrammi “Lühivaade Eesti lähiajalukku: vabadus ja vastutus”.

Kui varasematel aastatel on Vabamu toetanud läbi erinevate projektide ja muuseumitundide just koolinoorte keeleõpet ja lõimumist, siis tänu Integratsiooni SA läbi viidud hankele (riigihanke viitenumber 275456) on sel aastal võimalus oma tegevused suunata esmakordselt täiskasvanud õppijale.

Vähese keeleoskusega täiskasvanutele eesti keele õppe toetamiseks ja praktiseerimiseks loodud haridusprogrammi eesmärgiks on tutvustada Eesti kultuuriruumi. Läbi rühmatööde, arutelude, kuulamise ning lugemisülesannete toetame algtasemel keeleoskaja püüdlust mõista eesti keelt. Lisaks julgustame programmis osalejaid läbi lihtsate tegevuste omavahel suhtlema, innustades jätkama keeleõpet.

Haridusprogrammis “Lühivaade Eesti lähiajalukku: vabadus ja vastutus” arutleme Eesti ajaloo keerdkäikude kaudu üksikisiku rolli üle ühiskonnas. Vaatame, milliste valikute ette panevad sõjad ja ühiskondlikud muutused inimesed, kuidas jääda iseendaks keerulistes olukordades, kuidas võidelda ebaõigluse vastu ning kui suur võib olla kodanikualgatuse ja -julguse mõju. Väärtuspõhises haridusprogrammis tutvume mälestuste ja isiklike lugude kaudu eestimaalaste elukäikudega, külastades nii Vabamu kui KGB vangikongide püsinäitust.

Kohtumised toimuvad 20.04; 25.05, 15.06; 24.08; 28.09 26.10, 23.11; 14.12; 11.01; 25.01; 15.02.

Haridusprogrammis osalemine on eelregistreerimisega Integratsiooni SA kodulehe kaudu.

Kodulehe foto: Judita Juknele

Korraldame haridusprogramme Euroopa Sotsiaalfond+ toetusest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ raames.