Põhiseaduse kaitsjad: demokraatia tervisest
Võimalus osaleda tasuta muuseumitunnis “Vastupanu erinevad vormid” 
Vabamu osales kaheaastases Erasmus+ projektis IAM
Vabamu püsinäitus täienes LGBT+ inimeste lugudega
Vabamu tutvustab koolinoortele museoloogia aluseid
Ootame vene emakeelega noori Vabamusse. Tasuta!