Põhiseaduse kaitsjad: demokraatia tervisest
Võimalus osaleda tasuta muuseumitunnis “Vastupanu erinevad vormid” 
Hüppelaud kutsub noori ettevõtlus- ja tehnoloogiahuvilisi suvekooli
Vabamu tutvustab koolinoortele museoloogia aluseid
Ootame vene emakeelega noori Vabamusse. Tasuta!