Muuseumitunnid

Vabadus ja võrdsus kui õigus ja kohustus

Eesmärk

Õpilane tunneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid, oskab nimetada lapse õigusi ning teab õiguste ja vastutuse tasakaalu.

Tutvustus

Meil kõigil on õigused, kuid tihti kipume unustama, et õigustega kaasnevad ka kohustused. Millised inimese põhiõigused on kirjas lapse õiguste konventsioonis? Muuseumitunnis mõtiskleme tõsieluliste lugude abil võrdsuse, vabaduse ja inimväärikuse teemal nii ajaloos kui ka tänapäeva Eestis. Diskussiooni elavdamiseks proovime astuda päris inimeste kingadesse, olgu nende kingade kandjaks Siberis kasvanud Hans või Rootsi põgenenud Urve.

Tunni lõpuks valmib klassi õiguste ja kohustuste deklaratsioon, et ka edaspidi oleks meeles: õigusi ja vabadusi saab hoida vaid siis, kui täidame enda kohustusi.


Kestus:
 60 minutit


Tundi on võimalik läbi viia ka virtuaalselt!

Kestus: 45 min
Hind (virtuaalne tund): 30 €/klass
 Aadressi sisestamisel annad nõusoleku Vabamule uudiskirjade saatmiseks. Oma nõusoleku võid sa soovi korral tagasi võtta.
Broneeri