Muuseumitunnid

Sõja mõju üksikisikule

Uurime muuseumitunnis elulugude kaudu, milliseks võis ja võib kujuneda inimese elusaatus sõjakeerises ning karmi käe poliitika all. Miks otsustasid ja otsustavad paljud kodumaalt lahkuda? Kes jäid ja jäävad? Kes viidi ära sunniviisiliselt? Milliseid valikuid tuli teha noortel minevikus ja milliseid tuleb teha tänapäeval? 


Me teeme ka enda elus iga päev lihtsamaid või raskemaid valikuid, mis võivad jäädavalt meie elusaatust mõjutada. Ent kuidas oli meie esivanematega? Milliseks kujunes nende elusaatus? Millised olid või ei olnud nende valikud? Muuseumitunnis vaatame tagasi põgenemisele ning repressioonidele Saksa ja Nõukogude okupatsiooni ajal. Rühmades uurime, mis võis mõjutada Olafi, Linda, Magda ja paljude teiste langetatud otsuseid ja mil moel tehtud valikud mõjutasid nende edasist elukäiku. 


Tundi on võimalik tellida ka virtuaalselt. Kestus 60 minutit, 30 € klass.

Sihtgrupp:  III kooliaste ja gümnaasium 
Tellimine aadressil: broneering@vabamu.ee 

Broneeri