Muuseumitunnid

Ajaloouurimise võlu

Eesmärk

Ajaloo õppimist alustav noor teab ajaloo põhimõisteid ning mõistab ajaloouurimise eripärasid tutvudes Eesti lähiajalooga autentsete ajalooallikate.


Tutvustus

Miks on mineviku uurimine meile nii oluline? Kuidas hankida infot ajalooallikatest, mille taust on meile tundmatu? Mille poolest erineb suuliste, kirjalike, visuaalsete ja esemeliste ajalooallikate uurimine? Mida tähendab allikakriitika? Muuseumitund sobib ajaloo õppimisega alustavatele noortele, kes soovivad paremini mõista ajaloolase tööd. Uurime muuseumi kogudes olevaid allikaid, mis käsitlevad Eesti lähiajaloo tumedamat poolt – saksa ja nõukogude okupatsiooni, küüditamisi holokausti, aga ka igapäevaelu puudutavaid esemelisi ajalooallikaid. Tunni lõpuks tekib õpilastel enda kokku pandud meelespea ajaloolasele mineviku uurimiseks.

Kestus: 60 minutit

 Aadressi sisestamisel annad nõusoleku Vabamule uudiskirjade saatmiseks. Oma nõusoleku võid sa soovi korral tagasi võtta.
Broneeri