Muuseumitunnid

Meelte rännak ajalukku

Muuseumitund “2 lugu, 2 paika - meelte rännak ajalukku” on mõeldud vaimsete erivajadustega ja õpiraskustega õpilastele, kellega koos arutleme, mis on ajalugu ja miks me ajalugu õpime. 


Eesti lähiajaloo paremaks mõistmiseks võtame ette ajarännaku 1941. ja 1944. aastasse, kus räägime 14-aastase Hansu ja Urve loo kaudu küüditamisest ja suurpõgenemisest. Lugude ilmestamiseks kasutame nägemis-, kuulmis-, kompimis- ja haistmismeelt. 


Rännakul avastame, mida pakkis Hans küüditamiseks kaasa ja milline nägi tema kodu välja kaugel Siberis. Emotsioonikaartide abil aruteleme, mida võis tunda Urve, kui ta pidi ette võtma ette põgenemisteekonna vabasse maailma ja millised katsumused teda teekonnal ning uues elukohas ees ootasid. Tunni kokkuvõttes mõtiskleme, kas ja milliseid sarnasusi on Hansu ja Urve lugudes võrreldes tänapäeva noorte lugudega nii Eestis kui mujal. 

Sihtrühm: erivajadusega ja õpiraskustega õpilased.

Grupi suurus: 5–12 õpilast.


Muuseumitund töötati välja Erasmus+ projekti “I am” raames.


Broneeri