Kohtumised veteranidega
Noored sõdurid infosõja kaevikutes
Põlvkondade kohtumised: 75 aastat märtsiküüditamisest
“Nõukogude õhurünnakud Helsingis ja Tallinnas 1944”
Aruteluõhtu “Kuhu kõik naised jäid?”
Amir Weineri loeng „Kodus KGB-ga: Nõukogude julgeolekuteenistuse uus ajalugu“
NoVa arutelu: kuidas rääkida inimsusevastastest kuritegudest?
Feministlik sõbrapäev Vabamus