Uutiset

Vabamu kunnioittaa Baltian ketjun näyttelyllä Telliskivessä 

Miehitysten ja vapauden museo Vabamu luo Telliskiven luovaan keskukseen Baltian ketjua käsittelevän elämysnäyttelyn. Näyttely avataan 23. elokuuta, jolloin Tallinnasta Riian kautta Vilnaan ulottuneen ihmisketjun muodostamisesta on kulunut tasan 30 vuotta.  

 

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun lähes kaksi miljoonaa ihmistä otti toisiaan kädestä ja muodosti 600 kilometrin mittaisen katkeamattoman ketjun läpi Viron, Latvian ja Liettuan. Baltian ketju oli rauhanomainen mielenosoitus Baltian maiden uudelleenitsenäistymisen puolesta, ja sen järjestäjinä toimivat maiden kansallisuusliikkeet – Viron Rahvarinne, Latvian Tautas fronte ja Liettuan Sajūdis.

 

Vabamun näyttely luo Baltian ketjusta ääni- ja muistomaiseman, jossa sanan saavat tavalliset kansalaiset. Yksimielisyyden, yhteistyön ja huolenpidon rajattomalle voimalle omistettu näyttely kertoo Baltian ketjun merkityksestä Viron lähihistoriassa ja tarjoaa samalla oivan tilaisuuden yksilön yhteiskunnallisen vastuun pohdiskeluun.  

 

“Kolme vuosikymmentä sitten virolaiset, latvialaiset ja liettualaiset ottivat toisiaan kädestä ilmaistakseen oikeutensa vapauteen. Tästä yksimielisyydestä, uskosta Baltian maiden itsenäistymiseen ja alussa lähes utopistiselta tuntuneesta ajatuksesta alkoi itsenäistymisaalto koko Itä-Euroopassa”, sanoo Vabamun toiminnanjohtaja Keiu Telve. “Samanlaista yhtenäisyyden tunnetta, vastuuta, varmuutta ja rohkeutta tarvitaan vapauden vaalimiseksi tänäkin päivänä.”

 

Baltian ketjua käsittelevä näyttely rakennetaan Telliskiven luovassa keskuksessa sijaitsevaan, tähän saakka käyttämättömänä seisoneeseen 100 metriä pitkään käytävään. Historiaa huokuva tila täydentää vapaudesta kertovaa näyttelyä viemällä vieraat visuaalisesti takaisin neuvostovuosiin. Elämysnäyttelyn video- ja äänikatkelmat kertovat Baltian ketjussa seisoneiden muistoja historiallisesta päivästä – odottamisen jännityksestä, pelloilla ja metsässä seisomisesta, kotimatkasta, yhteislauluista ja täydellisestä yhteenkuuluvuuden tunteesta. Kuultavissa on myös katkelmia Baltian ketjua käsitelleistä kansainvälisistä uutisista.

 

Näyttely avataan Telliskiven luovassa keskuksessa 23. elokuuta, jolloin Baltian ketjun muodostamisesta tulee kuluneeksi tasan 30 vuotta. Näyttely toteutetaan yhteistyössä Viron valtioneuvoston kanslian ja Viron ulkoministeriön kanssa. Näyttelyn visuaalisesta ja teknisestä toteutuksesta vastaa Motor, näyttelyn taiteellisena johtajana toimii Mae Kivilo.