Meie lugu

Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus

Photo

Oma teekond on oluline ja me võime vabalt öelda, et meie muuseum on teistest erinev. Me ei ole riigi ega linna asutatud muuseum, vaid meie loojaks on inimeste endi poolt ellu kutsutud sihtasutus.

1998. aastal asutati korraga Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus ja samanimeline organisatsioon Ameerika Ühendriikides, et panustada Eesti keerulise lähiajaloo uurimisse ja mälu talletamisse. Kistler-Ritso Eesti Sihtasutuse ülesanne oli rajada Tallinnasse Eesti lähiajalugu kajastav muuseum. Sihtasutuse asutamine oli võimalik tänu Teise maailmasõja ajal Eestist vabasse maailma põgenenud, eesti-vene segaperest pärit Olga Kistler-Ritsole, kes otsustas oma elu jooksul kogutud säästud annetada muuseumi rajamiseks. Kui arenenud demokraatiaga riikides on tavaline, et inimesed panustavad kodanikuühiskonna organisatsioonidesse, siis 1998. aastal oli Olga annetus Eesti jaoks erakordne. See oli suur ja üllas tegu.

 

Olga Kistler-Ritso lahkus meie seast 93-aastasena. Tema missiooni kannab edasi tütar Sylvia Kistler Thompson, kelle eesmärk on tutvustada Eesti lähiajalugu ja kultuuri nii Eestis kui ka väljaspool.


Kistler-Ritso Sihtasutus tegeleb mitme suure projektiga. Peale okupatsioonide muuseumi arendamise on sihtasutus teinud suurannetuse Stanfordi Ülikooli raamatukogule ning toetanud Balti õpinguid Stanfordis ja mujalgi USAs. Perekond on toetanud ka Eesti kultuuri ja ajaloo tutvustamisega seotud projekte, üritusi, raamatuid ja filme, näiteks 2014. aastal Washingtonis toimunud Arvo Pärdi kontserti, raamatut ning filmi „Laulev revolutsioon“ ja filmi „Üheshingamine“.

 

Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus on peaaegu kaks aastakümmet väldanud tegevuse jooksul kogunud ja analüüsinud lähiajalugu, seistes vabaduse ja selle kaitsmise eest. Muuseumi püsinäitus aitab sadadel tuhandetel inimestel vabadust mõtestada.

 

Peale Olga Kistler-Ritso perekonna toetavad muuseumi tegevust paljud teised head sõbrad ja partnerid, sh Kultuuriministeerium, mitmed Eestis tegutsevad fondid, ettevõtted, asutused ja inimesed. Ühtlasi on Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus suurim mittetulundussektoris ehk kodanikuühiskonnas organisatsioonina tegutsev muuseum.