Projektid

Siit leiad Kistler-Ritso Eesti SA käimasolevad projektid.

  • Vabamu arengukava koosloome

 

2021. aastal on okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu saanud rahalist toetust KÜSKi Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistavast taotlusvoorust arengukava koosloome töötubade läbiviimiseks.

 

Projekti eesmärgiks on koostada koosloome meetodil organisatsoonile arengukava täiendamiseks, vabakonna organisatsioonidega koostöö arendamiseks ja uueks arenguhüppeks tegevuskava. Projekti jooksul keskendume koos Vabamu partneritega organisatsiooni arengukava täiustamisele. Arengukava täiustamise vajadus on tingitud peamiselt kolmest tegurist: peame muutma oma tuluallikaid, soovime mitmekesistada oma koostöösuhteid ning lähtuvalt kehtestatud piirangutest ning sellega seoses toimunud muutustega inimeste käitumises, on muuseumil palju rohkem vaja leida võimalusi oma missiooni täitmiseks läbi mitte-füüsilise kontakti.

Projekti käigus viiakse Rasmus Pedaniku juhtimisel läbi neli strateegia ning kaks tegevuskava töötuba.

Projekti toetussumma on 4000 €.