Vaihtuvat näyttelyt

Näyttely "Pois hellan äärestä!"

Näyttely esittelee virolaisten naisliikkeiden historiaa viimeisten 150 vuoden ajalta. Näyttelyn kuraattorina toimii museon näyttelypäällikkö Piret Karro, taiteilijana Flo Kasearu, suunnittelijana Kaisa Sööt ja graafisena suunnittelijana Sandra Kosorotova. Näyttely on avoinna vuoden ajan, ja sen aikana järjestetään myös monipuolista yleisöohjelmaa.

Viron historiassa on ollut vaikutusvaltaisia naisia, jotka ovat auttaneet rakentamaan demokratiaa mutta joiden nimet on kiittämättömästi jätetty pois historiankirjoista. Carl Robert Jakobsonin ja Jakob Hurtin kanssa samoissa huoneissa liikkui myös Lilli Suburg. Konstantin Pätsin ja Lui Oleskin kanssa samoissa kokoushuoneissa istuivat myös Mari Raamot ja Minni Kurs-Olesk. Itsenäisessä ja vapaassa valtiossa myös naisten on oltava itsenäisiä ja vapaita: tämä käsitys on pätenyt demokratian rakentamisessa jo 150 vuotta, Viron kansallisen heräämisen ajoista lähtien. Tätä ei kuitenkaan opeteta historian tunnilla. Vabamu toivoo, että maaliskuussa avattava näyttely antaa historian unohtamille naisille arvokkaan ja tasavertaisen paikan niiden miesten rinnalla, jotka kaikki virolaiset tuntevat ja joita pidetään Viron historian suurmiehinä.

Näyttely perustuu Piret Karron tutkielmaan 150 vuotta virolaista feminismiä, joka julkaistiin artikkelina kulttuurilehti Vikerkaarissa keväällä 2022 ja jossa kartoitetaan Viron feminismin historiaa.

Piret Karro: ”Tässä tutkimuksessa pyrin sijoittamaan naisliikkeet aikajanalle vuodesta 1872 lähtien, jolloin kutojat ja kehrääjät nousivat vastustamaan epäinhimillisiä työoloja Narvassa, aina vuoteen 2022 asti. Se tekee yhteensä pyöreät 150 vuotta. Tuon esiin tarinoita ja löytöjä tärkeiden naisten elämästä, työstä ja tuotannosta, jotka rikastuttavat nykyistä tietämystämme omasta historiastamme.”

Näyttely on jaettu seitsemään sisällölliseen kokonaisuuteen:

1.     Lilli Suburgin perintö – ensimmäinen tyttökoulu ja ensimmäinen naistenlehti

2.     Kreenholmin lakko vuonna 1872 ja naisliikkeen ja työväenliikkeen risteyskohdat

3.     Naisjärjestöt sotienvälisessä Viron tasavallassa ja taloudellisesti itsenäinen nainen

4.     Mitä tapahtui vuonna 1941? Miehitysajan alku ja Naisliiton lakkauttaminen

5.     Leida Laius, Malle Meelak ja muut naiset Viron kulttuurikaanonissa

6.     Feminismin paluu uudelleenitsenäistyneeseen Viroon – lesboliike ja nykytaide

7.     Nykyaika ja feminististen käytäntöjen monimuotoisuus demokraattisessa Virossa

 

Taiteilija Flo Kasearu on luonut juuri tätä näyttelyä varten uuden veistossarjan Monumentaalinen hylkääminen, johon liittyen on pystytetty ratsastajapatsaita historiallisesti merkittäville naisille. Jokaisella aikakaudella on ollut naisia, joiden patsaita ei löydy Viron kaupunkitilasta mutta jotka ehdottomasti ansaitsisivat sen.
”Kautta historian ratsastajapatsaita on pystytetty vain miehille, ja nyt on aika korjata tämä virhe. Flo Kasearun johdolla syntyy hienoja ja humoristisia miniratsastajapatsaita, jotka auttavat kävijöitä muistamaan näyttelyn päähenkilöt paremmin”, Karro lisäsi.

Vabamun missiona on säilyttää vapaus ja tasa-arvo virolaisessa yhteiskunnassa ja auttaa vahvistamaan demokratiaa. Virossa on suuri sukupuolten välinen palkkaero naisten vahingoksi ja koulutusero miesten vahingoksi, naisiin kohdistuva väkivalta on yleistä, miesten itsemurhien määrä on korkea ja niin edelleen. Museo toivoo näyttelyn edistävän tasa-arvoisemman yhteiskunnan rakentamista ja voimaannuttavan naisia tekemään rohkeampia valintoja ja miehiä käsittelemään herkempää puoltaan. Näyttely on suunnattu laajalle yleisölle, sillä tasa-arvoisempi yhteiskunta hyödyttää kaikkia.

 

Näyttely järjestetään viroksi, englanniksi ja venäjäksi, ja kaikki Viron historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita: sekä naiset ja tytöt, jotka haluavat olla elämänsä päähenkilöitä, että miehet ja pojat, jotka haluavat muuttaa sukupuoleen liittyviä kaavamaisia käsityksiä.

 

Näyttelyn projektipäällikkönä toimii Krislin Kämärä ja kielitoimittajana Hille Saluäär.


Näyttelyn sponsorit ja yhteistyökumppanit: Museovirasto, kulttuurilehti Vikerkaar,
Kansallisarkisto, Viron elokuva-arkisto, Viron yleisradion (ERR) arkisto, Viljandin museo, Narvan museo, Harjumaan museo, Underin ja Tuglaksen kirjallisuuskeskus, C. R. Jakobsonin maatilamuseo, Viron kirjallisuusmuseo, Viron historiamuseo, Viron kansallismuseo, Viron teatteri- ja musiikkimuseo ja Viron nykytaiteen keskus.

 

Kuraattori kiittää: Terje Toomistu, Lilian Hiob, Marge Monko, Katrin Kivimaa, Airi Triisberg, Maria Muuk, Mari-Leen Tammela, Aet Kuusik, Rebeka Põldsam, Aro Velmet ja Vikerkaarin toimitus

Syöttäessäsi alle osoitteesi annat Vabamulle suostumuksen uutiskirjeiden lähettämiseen. Halutessasi voit peruuttaa suostumuksesi.