Uudised

Teabepäevad olid edukad

Veebruaris 2022 alguse saanud teabepäevade raames korraldatud õpilaste õppekäigud näitusel “Miks Eesti? 30 aastaga ENSV-st e-Eestiks" ning sellega kaasnenud töötoad on jõudnud novembrikuuga lõpule. Ühtekokku käis teabepäevadel muuseumis 2976 õpilast.


10 kuu jooksul võttis teabepäevast osa 143 gruppi pea kõigist Eesti maakondadest. Teabepäevad Eesti digiühiskonna kujunemisest olid suunatud 7.–12. klassi õpilastele ning toetasid nii õppekava üldpädevusi, kui erinevate ainete (tehnoloogiaõpetus, arvutiõpetus, ettevõtlus- ja majandus, ajalugu, ühiskonnaõpetus) õppetulemusi.

Teabepäevadel külastasid õpilased koos juhendajaga näitust, uudistasid vanu arvuteid, telefone, masinaid, arutlesid eestlaste valikute üle 90ndatel, uurisid, mis on olnud Eesti e-riigi arendamise ning edukate tehnoloogiaettevõtete loomise edu pant ning analüüsisid, milline võiks olla digiriigi tulevik. Loovust arendavas praktilises töötoas tuli lahendada mõni eluline probleem uue digilahenduse või tehnoloogia abil.

Noortel loovust ja praktilist mõtlemist jagus, lühikese ajaga suutsid nad välja töötada nutikaid äppe, veebilehti, roboteid ja muid lahendusi. Näiteks mõtlesid nad välja automaatsed prügisorteerivad prügikastid koolimajadesse, tehisintellektist abiõpetajad, nutikad kaardilahendused, turvalisemad elektritõukerattad, ühtse õppelatvormi töölehtede, õpikute, töövihikute ja õppeülesannetega ning lisaks ka rakenduse, mis annab teada digiprügi uputusest kasutaja seadmes. 


32. Keskkooli noorte arvamused näituse, e-riigi ja tehnoloogia kohta


Minu jaoks tähendab e-riik seda, et suur osa tegevustest on võimalik ära teha  interneti teel. Näituse värvikam ese oli kindlasti arvuti Juku ning meelde jäi mõte, et eestlastel on nutikust ja motivatsiooni uusi asju kiiresti ellu viia. Arvan, et õpilaste huvi tehnoloogia vastu aitaks hoida see, kui meil oleks rohkem IT-tunde kooliprogrammis. Kuidas näen digiühiskonna tulevikku 20 aasta pärast? Sellele on raske vastata, sest pole ise nii kaua veel elanudki ja ei suuda ette kujutada, kui palju selle ajavahemikuga juhtuda võib.   

***


Minu jaoks tähendab e-riik seda, et enamus teenuseid ja muid tegevusi saab teha läbi interneti. Näituse külastuse juures jäi kõlama Eesti idufrimade arvukus ja edukus ning et see jätkuks, tuleks pakkuda õpilastele võimalikult palju erinevaid võimalusi IT õppimiseks. 20 aasta pärast pakub digiühiskond meile kindlasti kordades rohkem võimalusi, on veel kiirem ja innovaatilisem ent ka väga habras.  


***


E-riik tähendab minu jaoks seda, et enamus igapäeva tegevusi tehakse netis. Näituse külastusel giidiga jäi meelde ükssarvik ja erinevad vanemad arvutimängud. Me oleme jõudnud paljudest teistest riikidest tehnoloogia arengus ette, sest meil on palju ettevõtteid, kes keskenduvad tehnoloogiale ja IT-le ning innovatsioonile.
Lisaks koolitundidele tuleks õpilastele teemat tutvustada ka kooliväliselt ning valdkonna inimeste kogemuste kaudu, see tagaks ka meile tehnoloogiaga seotud erialadel järelkasvu. Usun, et 20 aasta pärast võib nii mõndagi usukumatut tehnoloogia valdkonnas juhtuda, alustades isesõitvate sõidukite arvu kasvust ning lõpetades igapäevaelu lihtsamaks muutvate lahendustega. Fakt on see, et siit on ainult edasi minna.  
 

Õpetajate mõtteid näituse külastusest  


Jäin rahule. Näituse selgitused ei olnud õpilaste jaoks liialt pikad, küsiti elulisi küsimusi ja läbiviija sai noortega ilusti hakkama. Töötuba oli tore, tundus, et noored tõesti tegid koostööd.  

***

Jäin väga rahule. Näitus on hästi informatiivne ja atraktiivne. Teema oli ka aktuaalne ja noorte maailmaga täielikult seotud Töötuba tundus noori kõnetavat, hakkasid kohe tööle, kuigi päev oli eelnevalt olnud pikk. Terve aeg tehti usinalt hooga tööd ja keegi ei tundunudki enam väsinud :). Hästi tore, et osalised said ise meisterdada (legod toimivad alati ;)). Programmi läbi viiv giid haldas noori hästi, rääkides piisavalt valju häälega ja mõjudes konkreetselt.


***


Olen näituse külastuse ja töötoaga väga rahul. Näitus ja giidituur selgitavad, et Eesti nutiedu saabus teadlike valikute ja eeltöö abil. See info jõuab ka teismelisteni, kuid võib tunduda, et ei jõua. Töötuba on õpilastele suurepärane võimalus kasutada oma loovust ja mõelda probleemidele neid ümbritsevas tegelikkuses.


***


Jäin muuseumitunni ülesehitusega väga rahule. Muuseumitund oli ülesehitatud informatiivselt praktilisele. Õpilased said kuulata, näha ja teises osas ise käed külge panna ja mõelda välja tuleviku digivahendeid ning platvorme. Mulle meeldis muuseumitunni ladus ülesehitus, piisav informatiivsus ja praktilised tegevused.


***


Jäime näituse ja töötoaga väga rahule. Programm oli hästi läbi mõeldud, hõlmas nii ajaloo kui ühiskondlikke teadmisi ning ka praktilist ülesannet. Kui aega oleks rohkem, võiks teadmiste kinnistamise osa veelgi suurendada ehk rääkida pikemalt Eesti e-riigi kujunemisest.


***


Jäin rahule! Õpilastele olid tööülesanded hästi selgitatud, kogu tegevus oli õpilasesõbralik ja arusaadav.


***


Eesti digisaavutused on olulised. Kasvav põlvkond peab teadma, et e-saavutused ei ole garanteeritud ning üldlevinud tulemused on Eestis tehtud teadlike otsuste tagajärg. Selle kõrval tuleb väärtustada inimesi, viisakust ja eetikanorme, mis peavad kehtima ka e-ruumis.


Teabepäevade läbiviimist korraldas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Liidu struktuurtoetuse toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond.


Aitäh!