Uudised

CDL toob idufirmad Eestisse digiühiskonna teenuseid arendama

Tartu Ülikoolis tegevust alustanud rahvusvaheline ärikiirendi Creative Destruction Lab (CDL) ühendab teadusmahukad iduettevõtted üle Euroopa, et arendada siinsete mentorite parimate teadmiste toel digivalitsemise, terviseandmete ja küberturvalisusega seotud tooteid ja teenuseid. Startup Dayl avatud CDL-Estonia kiirendiga liitumiseks on soovi avaldanud ligi 50 iduettevõtet.

 

CDL alustas Eestis tegevust Tartu Ülikooli, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Vabamu ning investeerimisfondi Taavet+Sten
koostöös. Siinse kiirendi fookusteema on digitaalne ühiskond. Eesti-poolse
koordinaatori, Tartu Ülikooli turunduse professori Andres Kuusiku sõnul on meil
olemas e-riigi teenused, Eesti geenivaramu ja digitaalsed andmeregistrid,
pädevus küberturvalisuse alal ning tipptasemel teadustöö neis valdkondades.
„See kõik kokku on midagi, mille ühendamine ettevõtlusega võib tuua üllatavaid
tulemusi,“ ütles Kuusik.

 

Mitmekesine mentorite ring

Eesti on viimase kümne aastaga saanud koduks 1300 iduettevõttele, millest kümme on kasvanud ükssarvikuteks. See on ettevõtja, investori ja CDL-i Eestisse toomise ühe eestvedaja Sten Tamkivi sõnul suurepärane saavutus. Tema hinnangul võiks siinse ja rahvusvahelise iduettevõtjate kogukonna tihedam liitmine luua teadusmahukatele ettevõtetele veelgi soodsama kasvulava. „CDL-i teeb eriliseks arvukas ja väga mitmekesine mentorite ring, kuhu on kaasatud nii teadus- ja ettevõtlusringkondade kui ka avaliku sektori tipud üle maailma,“ selgitas Kuusik.

 

CDL-Estonia esimene ametlik ettevõtete kaasamine on küll läbi, kuid Kuusiku sõnul on veel mõned vabad kohad, kuhu otsitakse lennukate ideedega kandidaate oktoobrini, mil osalised kohtuvad esimest korda mentoritega. Kokku soovitakse sel aastal vastu võtta paarkümmend ettevõtet.

 

Innovatsioon sünnib era- ja avaliku sektori koostöös

CDL-i teeb eriliseks era- ja avalikku sektorit ühendav rahastusmudel. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium toetab kiirendit viie aasta jooksul 1,3 miljoni euroga ja samas suurusjärgus on ka erasektori kummagi partneri panus.

 

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Kristjan Järvani hinnangul tugineb Eesti digiühiskonna kiire areng just avaliku ja erasektori koostööle, mistõttu on see ainuõige viis Eesti innovatsioonipöörde taganttõukamiseks. „Eesti majanduse lisandväärtuse suurendamiseks peame andma hoogu teadusmahukale ettevõtlusele ja uuendustegevusele. CDL on väga hea näide koostööst riigi, ülikooli ja ettevõtjate vahel, et soodustada ühiselt Eesti majanduse kasvu ja digiühiskonna arengut,“ lisas minister.

 

Vabamu ülesanne on viia kokku Eesti ja välisriikide ettevõtjad ning teadlased, kes soovivad osaleda ühiskonnale olulistes arendustes. „Vabadusi väärtustava ja Eesti arengut hoogustava muuseumina oleme neutraalne partner, kes saab pakkuda koostööst huvitatud osalistele tuge ning võrgustikku, mis aitaks Eestil luua vaba ühiskonna arendamiseks vajalikke rahvusvahelisi kontakte,“ selgitas Vabamu juht Karen Jagodin.

 

Toronto Ülikoolist alguse saanud kiirendi pakub alustavatele teadus- ja tehnoloogiapõhistele iduettevõtetele üheksakuulist mentorlusprogrammi ja ligipääsu rahvusvahelisele kapitalile. Kiirendi tegevus toimub 12 kohas üle maailma ja CDL-Estonia Tartus on Oxfordi, Pariisi ja Berliini kõrval neljas esindus Euroopas. Kiirendi esimene rahastusperiood kestab 2022. aastast 2027. aastani.

 

CDL-Estonia veebileht: https://deltaschool.ut.ee/cdl-estonia/ 

 

Lisateave: Andres Kuusik, CDL-Estonia koordinaator, Tartu Ülikooli turunduse professor,  andres.kuusik@ut.ee, 516 0918

 

Foto allkiri: CDL-Estonia avamine Startup Dayl. Laval vasakult Andres Sutt, Karen Jagodin, Sten Tamkivi, Andres Kuusik. Pildi autor Mirjam Savioja