Uudised

Kooligrupid pääsevad e-eduloo näitusele tasuta

Juba möödunud aasta novembrist on Vabamus avatud Henrik Roonemaa kureeritud näitus “Miks Eesti? 30 aastaga ENSVst e-Eestiks". Alates veebruarist saavad 7. – 12. klassid tulla näitusele tasuta ning osaleda töötoas. Väljastpoolt Harjumaad tulevatele gruppidele kompenseeritakse osaliselt ka bussisõit.


Noored armastavad erinevates digivahendites aega veeta, nad on meistrid kasutama TikToki, Instagrami, Snapchati, erinevaid mängukeskkondi jne, kuid seda, kui eriline on oma e-lahenduste poolest Eesti, nad sageli ei tea. Ja nad ei oska aimatigi, et võrreldes teiste riikide eakaaslastega, on neil palju suurem võimalus saada tuleviku digigeeniusteks. Huvi äratamiseks ning inspiratsiooni pakkumiseks soovib Vabamu koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga kutsuda lapsed muuseumisse, et tutvustada Eesti e-eduloo saamislugu, olevikku ning tulevikku.


Näitus “Miks Eesti? 30 aastaga ENSVst e-Eestiks” võtab kokku Eesti digiühiskonna kujunemisloo saavutused ja heidab pilgu tulevikku. Väljapanek on mänguline ning kõnekas ning keskendub küsimusele, miks ikkagi sai just Eestist, endisest põllumajandusriigist digitaalne ühiskond ning millised uued väljakutsed meid ootavad ees.


👉 Näitus mitmekesistab nii ühiskonnaõpetuse, tehnoloogia, informaatika, majanduse kui ka ettevõtlusõppe tunde.

Kooligrupi külastus Vabamus (1,5-2 tundi) sisaldab:

  • Kaasavat näitusekülastust koos giidiga.
  • Töötuba, kus prototüübitakse legoklotside ja vananenud IT-seadmete abil info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud lahendusi mõne digiühiskonnaprobleemi või kitsaskoha lahendamiseks ning arutletakse digiriigi võimaluste üle.


Kes saavad osaleda ja kuidas?

  • Osaleda saab kuni 30.11.22.
  • Oodatud on 15–30 liikmelised eesti- ja venekeelsed kooligrupid.
  • Väljastpoolt Harjumaad tulijatel on võimalik saada bussisõidu kompensatsiooni.
  • Vajalik on eelregistreerimine aadressil broneering@vabamu.ee.
  • Lisainfo telefonil 668 0250.


Kooligruppide muuseumikülastust aitab korraldada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Liidu struktuurtoetuse toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond.