Sündmused

Veebiseminar „Üleminekuaeg”

29.04.2020

29. aprillil kell 15.00 korraldab Vabamu Zoomi keskkonnas veebiseminari, mille fookuses on üleminekuperiood 80ndate lõpuaastatest kuni 90ndate keskpaigani. 

Seminar kestab kokku poolteist tundi ning on jagatud kolmeks osaks. Esinevad Vabamu programmijuht ja tegevõpetaja Aive Peil, sostiaalantropoloog Aimar Ventsel ning Vabamu projektijuht ja tegevõpetaja Maarja Tinn.  


Üleminekuperiood on Eesti lähiajaloos järjest enam tõusmas ajaloolaste, sotsioloogide kui kultuuriuurijate huviorbiiti. Ühelt poolt on tegemist ajaliselt lühikese perioodiga, teisalt aga mahutab see kiht-kihilt enda sisse rohkem sündmusi kui mitmed eelnevad kümnendid kokku. Mõned neist sündmustest on piisavalt konkreetsed ja piiritletud, näiteks Balti keti toimumine või suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmine. Samas teine sündmus on iseloomult pigem pikaajalisem protsess, millele hinnangu andmiseni ei ole me ühiskonnana veel väga palju jõudnudki. Näiteks 90ndate aastate sotsiaalmajanduslike probleemide kultuurilised tagajärjed või üleminekuperioodiga kaasnenud väärtussüsteemi muutuste mõjud meie identiteediloomele.  


Veebiseminari kava

  • 15.00–15.30 Aive Peil tutvustab Balti keti virtuaalnäitust ja tunnimaterjale. 
  • 15.30–16.00  Aimar Ventseli lühiloeng teemal „1990ndad aastad Eestis: kahekordne üleminekuperiood“. 
  • 16.00–16.30  Maarja Tinn tutvustab muuseumi kogude põhjal tehtud tunnimaterjale muutuste ilmingutest ühiskonnas 1990. aastatel.


Registreeru seminarile:

Email again:


Veebiseminarile pääseb siit:


LIITU
 Aadressi sisestamisel annad nõusoleku Vabamule uudiskirjade saatmiseks. Oma nõusoleku võid sa soovi korral tagasi võtta.