Sündmused

Vabariigi sünnipäevaga seotud muuseumitunnid

24. veebruaril tähistame Eesti Vabariigi sünnipäeva. Sellega seoses kutsume õpilasi Vabamu muuseumitundidesse, et tagasi vaadata möödunule ning pöörata pilgud tulevikku.  

Muuseumitundides räägime eestimaalaste liigutavaid lugusid hakkamasaamisest ja ellujäämisest, lootusest ja vastupanust, kurjusest ja tragöödiast, sõjast ja rahust, vabast ja mittevabast ühiskonnast ning vastutusest ja vabadusest minevikus, olevikus ja tulevikus.


Muuseumitund "Kus lõppeb inimlikkus?"
(III–IV kooliaste)

Muuseumitund pakub võimalust külastada kurikuulsaid vangikonge Pagari tänaval ning ühiselt mõtiskleda, miks on oluline mäletada ja mälestada. Arutleme inimsusevastaste kuritegude üle ning mõtleme, mis paneb inimese tegema koostööd totalitaarse režiimiga ja hävitama kaaskodanikke. Väikestes rühmades uurime maja ja KGB ajalugu. Kuuleme mõtlemapanevaid lugusid poliitilise terrori tagamaadest ja vastupanu võimalustest. Tutvume Pagari majas vangina viibinud ja sealt eluga välja tulnud inimeste mälestustega. Uurime inimese tundeid, mõtteid lootusetus olukorras ning seda, mis aitas neil sel raskel eluperioodil ellu jääda. Tunni lõpus arutleme, kuidas aitavad sellised lood meil homset paremaks muuta ning mida meist igaüks saab teha, et mineviku kuriteod ei korduks.

Tundi on võimalik läbi viia ka virtuaalselt (30 € klass)
Hind kohapeal 4 € õpilane.
Lisainfo.

Muuseumitund „Sõja mõju üksikisikule“
(III–IV kooliaste)

Uurime elulugude kaudu, milliseks võis ja võib kujuneda inimese elusaatus sõjakeerises ning karmi käe poliitika all. Miks otsustasid ja otsustavad paljud kodumaalt lahkuda? Kes jäid ja jäävad? Kes viidi ära sunniviisiliselt? Milliseid valikuid tuli teha noortel minevikus ja milliseid tuleb teha tänapäeval? Me teeme ka enda elus iga päev lihtsamaid või raskemaid valikuid, mis võivad jäädavalt meie elusaatust mõjutada. Ent kuidas oli meie esivanematega? Milliseks kujunes nende elusaatus? Millised olid või ei olnud nende valikud? Muuseumitunnis vaatame tagasi II maailmasõja aegsele põgenemisele ning repressioonidele Saksa ja Nõukogude okupatsiooni ajal, rühmades uurime, mis võis mõjutada Olafi, Linda, Magda ja paljude teiste langetaud otsuseid ja mil moel tehtud valikud mõjutasid nende edasist elukäiku.

Tundi on võimalik läbi viia ka virtuaalselt (30 € klass).
Hind kohapeal 5 € õpilane.
Lisainfo.

Muuseumitund „Vabadus ja võrdsus kui õigus ja kohustus“
(II kooliaste)

Õpilane tunneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid, oskab nimetada lapse õigusi ning teab õiguste ja vastutuse tasakaalu.

Meil kõigil on õigused, kuid tihti kipume unustama, et õigustega kaasnevad ka kohustused. Millised inimese põhiõigused on kirjas lapse õiguste konventsioonis? Muuseumitunnis mõtiskleme tõsieluliste lugude abil võrdsuse, vabaduse ja inimväärikuse teemal nii ajaloos kui ka tänapäeva Eestis. Diskussiooni elavdamiseks proovime astuda päris inimeste kingadesse, olgu nende kingade kandjaks Siberis kasvanud Hans või Rootsi põgenenud Urve.

Tunni lõpuks valmib klassi õiguste ja kohustuste deklaratsioon, et ka edaspidi oleks meeles: õigusi ja vabadusi saab hoida vaid siis, kui täidame enda kohustusi.

Tundi on võimalik läbi viia ka virtuaalselt (30 € klass)
Hind kohapeal 5 € õpilane.
Lisainfo.