Sündmused

Noorte Vabamu: Vaenukõnest, viha ja vaenamiseta

15.04.2021
Noorte Vabamu viib läbi seminarisarja ühiskonnaelust ja poliitilistest protsessidest huvitatud 14–19aastastele noortele. Sarja kolmas seminar viiakse läbi koos Eesti Inimõiguste Keskusega ning arutluse alla tuleb vaenukõne – mis see on, kuidas seda ära tunda? Noorte Vabamu seminaris on seekord külaliseks Uljana Ponomarjova
Eesti Inimõiguste Keskusest.

Eesti inimõiguste giidi kohaselt on vaenukõne „igas vormis vaenule ja vägivallale üleskutsumine, levitamine või õigustamine üksikisiku või grupi vastu, põhinedes teatud omadustel, nagu näiteks rassil, rahvuslikul kuuluvusel, sool, vanusel, seksuaalsel sättumusel, veendumustel või tervislikul seisundil.”

Vaenukõne äratundmise juures on oluline tähele panna, kas väljaöeldu õhutab vägivallale mingi kindla ühiskonnagrupi vastu, näiteks kas see on rassistlik. Inimõiguste giid ütleb, et vaenukõne piiramine ei riku väljendusvabadust, vaid vastupidi – demokraatliku riigi ülesanne on luua oma elanikele rahulik ja turvaline keskkond, kus nende õigused on kaitstud. Seetõttu tuleb seista ka vägivalda ja diskrimineerimist õhutava vaenukõne vastu.


Seminari esimeses pooles kogume õpilastelt küsimusi vaenukõne teemal, millele annavad EIKi esindajad vastuseid. Seega hea on oma küsimused juba ette välja mõelda! Seminari teises pooles arutleme  Uljana Ponomarjova
toodud näidete üle ja püüame rühmatöödes ja ühises arutelus tuvastada, kas tegu on vaenukõnega või mitte. Seminari modereerivad Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi esinaine Maarja Tinn ja Vabamu näituste juht Piret Karro.


Osalejatel palume end enne seminari viia kurssi hea arutelutavaga ning lugeda levinud arutlusvigade artiklit.


Arutelu toimub Zoomi keskkonnas kell 15 ning osalemiseks on vajalik registreerumine: 

Email again:
Seminar „Vaenukõnest, viha ja vaenamiseta” (15.04) toimub Noorte Vabamu sarjas, mis on mõeldud ühiskonnaelust ja poliitilistest protsessidest huvitatud 14–19aastastele noortele. Sarja eelmine seminar toimus 18.03, kus arutleti radikaliseerumise juurte ja võrsete üle.

Seminarisarja toetab Briti Nõukogu ja Saksamaa Suursaatkond.

 Aadressi sisestamisel annad nõusoleku Vabamule uudiskirjade saatmiseks. Oma nõusoleku võid sa soovi korral tagasi võtta.