Ajutised näitused

USA deklaratsioon, mis toetas Eesti iseseisvust

27.05.–24.10.2021

Eesti taasiseseisvumise juubeliaasta puhul on põhjust tagasi vaadata ühele olulisele dokumendile, mis Eesti riikliku järjepidevuse kinnitamisele palju kaasa aitas. Nimelt väljastati 23. juulil 1940. aastal USA departemangust pressiteade, mis mõistis hukka Balti riikide okupeerimise välisagressorite poolt. Seda kutsutakse nüüd Wellesi deklaratsiooniks tolleaegse välisministri Sumner Wellesi järgi. Dokument koostati koos president Franklin Delano Roosevelti ja Ida-Euroopa välispoliitika eksperdi Loy Hendersoniga.


Vaatamata sellele, et tegemist oli lihtsa pressiteatega, oli sellel tugev sõnum – USA ei tunnistanud kunagi Balti riikide okupeerimist ja seda kuni 1991. aastani välja, mil Eesti taasiseseisvumise püüdlustes sai just sellele dokumendile tagasi viidata.

Vabamu näitusel “USA deklaratsioon, mis toetas Eesti iseseisvust” saab näha Eesti Kunstiakadeemiaga koostöös tehtud animatsioonide ja joonistatud portreede kaudu deklaratsiooni saamise lugu. Kuidas Ameerika Ühendriikide mittetunnustamispoliitika aitas II maailmasõja ja külma sõja ajal Balti riikide iseseisvuse ideed elus hoida ning kui tähtsat rolli see mängis taasiseseisvumise ajal.


Kuraatorid: Liina Koitla, Piret Karro
Joonistused: Milly Yencken
Animatsioonid: Milly Yencken, Priit Tender (Eesti Kunstiakadeemia), Mart Alaru, Katrin Pärn
Arhiivitöö: Barbara Florence Sanford, Michael Byrne Carragee (Stanfordi Ülikool)

Täname nõu eest: Kaarel Piirimäe, Mihkel Laar, Tõnu Miller

 

Täname projekti toetamise eest Ameerika Ühendriikide Suursaatkonda.