Uudised

Vabamu pere e-giid tõi Valgast koju muuseumiroti!

24. jaanuaril 2020. a tunnustati Valga raudteejaamas 2019. aasta parimaid muuseume ja muuseumispetsialiste. Okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu pere e-giid kuulutati seal muuseumihariduse edendaja kategooria võitjaks. Komisjoni sõnul on tegemist nutikalt nuputatud nutilahendusega nupukatele.


Vabamu püsinäitus "Vabadusel ei ole piire" käsitleb teemasid, mis on oma olemuselt keerulised, tekitavad palju küsimusi ja millest tihti kardetakse noorematele lastele rääkida. Näituse peakuraator Sander Jürissoni sõnul oli peretasandi loomisel oluline võtta fookusesse teemade tuum – miks mittevabad süsteemid on oma olemuselt väärad ja milliseid traagilisi tagajärgi need endaga kaasa võivad tuua. Oma ideede ja metoodiliste oskustega tuli Vabamule appi muuseumihariduse ekspert Sireli Uusmaa.


„Vabamu peretasand keskendub 4–12-aastastele lastele, kes tulevad muuseumisse koos vanemaga või vanavanemaga. Kui sageli on lastele suunatud tegevused muuseumis pigem omapäi avastamiseks, siis Vabamus panime rõhku lapsevanema aktiivsele rollile. Vabamu külastus annab peredele võimaluse veeta aega koos, arutleda ja pusida ülesannetega ning kogeda põnevalt lahendatud ekspositsiooni,” selgitab Sireli. Mõneti on see õppimiskoht ka vanematele – kuidas seletada lastele keerulisi teemasid. Siit ka lahenduse nimetus – pere e-giid ja peredele suunatud tasand.


“Peretasand koosneb kolmest osast - käed külge tegevuspaigad, juhendav ja lisategevusi pakkuv tegevusleht ning e-giid. Kõik kokku moodustavad tervikliku külastuskogemuse, olles omavahel põimitud. Tegevuspaigad ekspositsiooni teemaruumides loovad muuseumi noorematele külastajatele vaba mängu võimaluse, lavastada lugusid vastavalt kuhu fantaasia juhib. Kasutatud on erinevaid käed külge elemente nagu makett, varjuteater, pepper`s ghost, hammasrattamäng,” kirjeldab Sireli.


Uudse lahendusena muuseumimaastikul on Vabamus kasutusel e-giid: kuuldemängul ja dialoogil põhinev lahendus, kus Sergo Vares ja Nora Merivoo arutlevad omavahel okupatsioonide ajal elanud laste elusaatuste üle. Lood räägivad küüditatud lapsest, Eestist läände põgenenud ja Eestisse jäänud lapsest ning mis neist täiskasvanutena sai. Lood on seotud tegevuspaikadega, kus laps saab kuuldud loo lavastada.


Lisaks ajaloolisele taustale on lugudesse integreeritud universaalsed teemad ja väärtused. Lood räägivad põgenemisest, inimlikkusest ja teineteise toetamisest ning aitamisest, usaldamisest, kiusamisest jne. Lugude eesmärgiks on tekitada kuulajas küsimusi ja ärgitada ekspositsioonist neile vastuseid otsima. Peredele mõeldud e-giidi teksti autoriks on kirjanik Wimberg ja režissööriks Rasmus Merivoo.


E-giid suunab noori külastajaid kasutama ka tegevuslehte ning arutama kuuldud teemade üle last saatva täiskasvanuga. Hetkel on Vabamu pere e-giid kättesaadav viies keeles – eesti, inglise, vene, saksa ja soome ning suunatud eelkõige noorte külastajate väärtushinnangute kujundamisele, kõneldes neile demokraatiast ja selle puudumisest, kuritegudest inimsuse vastu, inimõigustest ja vastupanust mittevabale režiimile arendades ühtlasi noore muuseumikülastaja digioskusi.


Ootame noori muuseumihuvilisi Vabamusse!