Uudised

Vabamu pälvis Eesti Pimedate Liidu „Aasta tegu 2019“ tunnustuse

Eesti Pimedate Liit tunnustas 14. oktoobril okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu ligipääsetavuse arendamise eest nägemispuudega inimestele, kellel on tavatingimustes raske näitusi külastada. 2018. aastal taasavatud Vabamu uus püsinäitus „Vabadusel ei ole piire“ on kättesaadav kõigile: nii kuulmis-, nägemis- kui ka liikumispuudega inimestele. Samuti on parandatud nägemispuudega inimeste külastuskogemust KGB vangikongide püsinäitusel „KGB (m)aja lugu“.

 

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu annab ülevaate Eesti keerulisest lähiminevikust ning innustab inimesi mõtlema vabaduse ja võrdsuse peale tänapäeva ühiskonnas, kaasates aruteludesse ka vähemusgruppe. Eesti Pimedate Liit tunnustas Vabamut rahvusvahelise valge kepi päeva eel Tallinna Õpetajate Majas selle eest, et muuseum on pidanud tähtsaks nägemispuudega inimestele näituste külastamise võimaluste arendamist ning nende lõimumist ühiskonda.

 

„Näituste „Vabadusel ei ole piire“ ja „KGB (m)aja lugu“ keskmes on inimõiguste ja vabaduste temaatika, õiguste ja vabaduste puudumine ning nende eest võitlemine lähiajaloos,“ rääkis Vabamu programmijuht Aive Peil. „Mitte ainult näituste temaatika, vaid ka muuseumi väärtused näevad ette vähemusgruppide kaasamist nii püsinäituse iseseisva külastamise kui ka muuseumis toimuvate sündmuste kaudu, aidates neil ajaloo abil saada osa minevikusündmuste ja vabaduse mõtestamisest,“ lisas Peil.

 

Olenevalt nägemispuude ulatusest on võimalik külastada muuseumi kas iseseisvalt või saatjaga või tulla hoopis koos rühmaga. Näitusega tutvumiseks loodud e-giidi vahendusel saab Vabamus kuulata lugusid ja mälestusi, mis käivituvad automaatselt igas teemaruumis. Lisaks aitavad muuseumis pimedaid ja vaegnägijaid kodulehelt leitavad kirjeldustõlked ning kaasaskantavad taktiilsed majaplaanid. Kirjeldustõlked ning muuseumi taktiilne plaan on loodud ka Vabamu filaali KGB vangikongide jaoks. Vaegkuuljatel ja kurtidel on võimalik näitusega tutvuda e-giidi transkriptsiooni abil ning nad saavad e-giidi seadmes tutvuda näituse museaalide ja nende kohta käivate lugudega. Ratastoolis saab Vabamus liikuda saatja kaasabita. Korruste vahel on võimalik sõita liftiga ning tasapindade ühendamiseks on ehitatud kaldteed. 2018. aastal toimunud renoveerimistööde käigus loodi ka välialadel ratastooliga liikumise võimalus ja sobiv parkimiskoht muuseumi parklasse.

 

Eesti Pimedate Liidu selle aasta tunnustuse pälvisid veel Piret Aus XX tantsupeo „Minu arm“ ligipääsetavaks muutmise eest nägemispuudega inimestele, lauamäng ALU ja E Vision OÜ toetus Eesti esimese pimedate noodikirja aabitsa loomiseks.

 

Tunnustus on seotud rahvusvahelise valge kepi päevaga, mida tähistatakse üleilmselt 15. oktoobril. Sel päeval juhivad nägemispuudega inimesed ühiskonna tähelepanu oma erivajadustele. Eestis on valge kepi päeva märgitud alates 1987. aastast.


Tutvu erivajadustega külalistele loodud lahendustega Vabamus ja KGB vangikongides SIIN.