Uudised

Tutvu meie digiõppematerjalide ja virtuaaltundidega, mis aitavad koroonaaja üle elada

Oleme loonud koolidele digitaalselt kättesaadavaid õppematerjale, mis lihtsustavad õppimist ja õpetamist kestval haiguste perioodil ning teevad õppimise ka muul ajal põnevamaks.


Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse teemasid toetavad õppematerjalid on kokku pandud meie museaalide, näituste ja filmide põhjal, lähtudes riiklikust õppekavast ja aktiivõppe meetoditest ning on mõeldud III kooliastmele ja gümnaasiumile.

Materjale saab kasutada nii kaug- kui hübriidõppe tingimustes ja loomulikult ka kontaktõppes. Lisaks õppematerjalidele pakume ka virtuaaltunde, mille läbiviimisel on abiks muuseumihariduse spetsialistid.

 

Õppematerjal „Kuidas demokraatiaga toime tulla?“


Eelmisel aastal planeerisime tuua vaatajateni näituse „Kuidas demokraatiaga toime tulla?“, kuid eriolukorra tõttu me seda teha ei saanudki. Selle asemel tegime hoopis Briti Nõukogu kaasabil intrigeerivatest materjalidest digitaalsed eesti- ja venekeelsed tunnikavad. Tegemist on diktatuuri käsitlevate materjalidega, kus tutvustatakse Euroopa eri riikide ajalugu diktatuuri võimu all ning ärgitatakse Euroopa elanikke kaasa mõtlema, kuidas toetada demokraatia toimimist.

Materjale saab kasutada terviklahendusena või ka konkreetsete ülesannete kaupa. Iga tunnikava juurde kuulub õpetajat toetav materjal. Loodud ülesanded on mängulised ja aitavad demokraatia aluseid ja tunnuseid lahti mõtestada.

 

Dokumentaalfilmid Eesti lähiajaloost


Samuti on meil hulgaliselt Eesti lähiajaloost kõnelevaid lühifilme, mis annavad põhjaliku ülevaate pöördelistest sündmusest aastatel 1939–1991, sisaldades nii dokumentaalkaadreid, mälestusi kui ka ekspertide ja ajaloolaste hinnanguid.

Filmid ja nende juurde loodud töölehed on hea täiendus riikliku ainekava teemadele „Eesti Teises maailmasõjas“, „Eesti NSV“ ja „Eesti iseseisvuse taastamine“.

 

Balti kett 30


Balti ketti käsitlev tunnimaterjal põhineb peamiselt audiomälestustel ja fotodel Balti ketist ning on lahendatav nii üksikute ülesannete kui tervikuna.

Tagasi Kooli e-külalistund „Miks rääkida vanavanematega küüditamisest?“.

Küüditamisega seoses toimunud lugudest on meil palju õppida, ka seda, kuidas sarnaseid kuritegusid tulevikus vältida. Lood aitavad väärtustada esivanemate võitlust meie ühise kodumaa, vabaduse ja õigluse eest. E-külalistund ärgitab õpilasi arutlema küüditamisega seotud teemadel nii õpetajate kui ka oma esivanematega.

 

Tunnimaterjalid „Üleminekuaeg“


Tunnimaterjalid on mõeldud kasutamiseks ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse tundides. Materjalid aitavad mõista vabaduse ja vastutuse seost ning õpetavad märkama ja väärtustama demokraatia põhimõtteid ning arvestama ühiskonnas kehtivate reeglitega. Samuti õpetavad need mõistma minevikusündmuste mõju tänases ühiskonnas. Tunnimaterjalid toetavad ka kriitilise mõtlemise arendamist läbi allikakriitilise lähenemise.

 

Suur põgenemine – mootorpurjeka Triina lugu


Mootorpurjekas Triina oli üks viimaseid laevu, mis lahkus Tallinnast 20. septembril 1944. aastal. Kuigi purjekas oli mõeldud rannarootslaste evakueerumiseks, olid pardal valdavalt eestlased, sh kirjanikud August Gailit, Marie Under, Artur Adson ja August Mälk.


Loodud tunnimaterjal avab mälestuste ja „Pealtnägija“ saatelõigu põhjal loo võitlusest ellujäämise ja kohanemise nimel. Tunnimaterjal sobib 9. klassi ja gümnaasiumi ajalooteema „Eesti Teises maailmasõjas“ mitmekesistamiseks, arendades õpilases ühtlasi empaatiaoskust.

 

KGB (m)aja lugu


Tunnimaterjal „KGB (m)aja lugu“ sisaldab allikatööd mälestustega ja „Majad ajas“ saatelõiku KGB majast (Pagari 1), mille keldrikorrusel paiknes omal ajal ka eeluurimisvangla.

Allikatööd sisaldavad materjalid sobivad kasutamiseks ajalootundides, kui käsitletakse Nõukogude okupatsiooni ja kommunismi kuritegusid.

 

Orienteerumismäng „20. sajandi ajaloopaigad vanalinnas“


Kui valdavalt tunneme Tallinna vanalinna just kesk- ja uusaegsete hoonete kaudu, siis veebikeskkonnast avastusrada.ee leitav orienteerumismäng „20. sajandi ajaloopaigad vanalinnas“ juhatab mängijad aastatesse 1918–2010.


Mängus vaadeldakse kümmet ajaloolist hoonet ja paika koos tähelepanu nõudvate küsimuste ja põneva lisainfoga. Mängu saab mängida tasuta ja mängijale sobival ajal, vaja on vaid nutiseadet, millel on korralikult töötav GPS ning andmeside.

 

Sinu, minu, meie riik


Eesti põhiseaduse 100. aastapäevale pühendatud rändnäitus „Sinu, minu, meie riik“ ootas suvel külastajaid kümnes Eesti linnas. Sügise saabudes kolis näitus nii koolidesse kui ka virtuaalkeskkonda. Veebikeskkonnas asuvat näitust saab vaadata tasuta ning see on eesti ja vene keeles ja käsitleb järgmisi ühiskonnaõpetusega seotud teemasid: põhiseadus, kodakondsus, valikud ja võimalused demokraatlikus riigis, otsustusprotsessid demokraatlikus riigis.

Näituse juurde on võimalik tellida ka virtuaalset muuseumitundi „Elades õigusele rajatud riigis – õigusriigis“.


Virtuaalselt pakume järgmisi muuseumitunde: