Uudised

Tule osale virtuaalsel Euroopa Liidu rändepoliitika arutelul

14. jaanuaril kell 14.00 toimub Vabamu, Euroopa Parlamendi Eesti büroo ja MTÜ Mondo koostöös virtuaalne arutelu “Euroopa migratsioonipoliitika tulevik”.
2020. aasta septembris esitas Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendile aruteluks uue rände- ja varjupaigaleppe, millega sätestatakse Euroopa Liidu ühise rändepoliitika kõige olulisemad suunad järgnevateks aastateks.

 

Uue rändeleppega soovitakse leida lahendusi Euroopa Liidu liikmesriikide erimeelsustele rände haldamisel ning algatada sisserände- ja varjupaigaküsimustes ühine arutelu.

Väljakutse keskmes on Lõuna-Euroopa piiririigid, kuhu kõige sagedamini üle Vahemere saabuvad sisserändajad, kelleks on nii rahvusvahelise kaitse vajadusega inimesed, kui ka majanduslikel põhjustel Euroopasse pürgijad. Suurenenud sisserände olukorras on piiririikide varjupaiga-, integratsiooni- või tagasisaatmissüsteemid surve all. Senised katsed luua kohustuslik põgenike ümberpaigutamissüsteem on veninud Ida-Euroopa riikide vastuseisu tõttu.

 

Euroopa Parlamendi liige Marina Kaljurand: “2015. aasta migratsioonikriis näitas väga selgelt, et Euroopa Liidu migratsioonipoliitika on ummikus. Tuleb tunnustada Euroopa Komisjoni panust uue poliitika ja lepingute väljatöötamisel, aga suurem töö, sh läbirääkimised Euroopa Parlamendiga, seisab alles ees. EL uus migratsioonipoliitika saab olla edukas ainult siis, kui leitakse õige tasakaal Euroopa Liidu julgeoleku ja inimliku humaansuse vahel ning kui liikmesriikide vaheline solidaarsus ja vastutus suudetakse päästa "kliinilisest surmast". See ei ole lihtne ülesanne”.


Euroopa Komisjoni asepresident Margaritis Schinas on võrrelnud uut rändelepet kolmekorruselise majaga, mille esimese korruse kandekonstruktsiooni moodustab tugev koostöö rände lähte- ja transiitriikidega. Sellele toetub teine korrus ehk Euroopa Liidu tugev välispiir. Kolmanda korruse moodustab uus solidaarsussüsteem, mis aitab varjupaigataotlejaid riikide vahel paremini jaotada. Uue rändekava ettepaneku peavad heaks kiitma kõik liikmesriigid ning plaani kohaselt peaks uus rändekava rakenduma 2023. aastal.

 

Virtuaalsel arutelul vestlevad n-ö uue maja korruseplaanidest ning arhitektide tööst Euroopa Parlamendi liikmed Marina Kaljurand ja Urmas Paet, Arengukoostöö Ümarlaua huvikaitsespetsialist Susanna Veevo. Arutelu modereerivad MTÜ Mondo rändevaldkonna projektijuht Meelis Niine ning kommunikatsioonijuht Ave-Marleen Rei. Kõik huvilised on oodatud kuulama ning küsimusi esitama.

 

Uuri arutelu kohta lähemalt ja registreeri oma osalus siin.


Lisainfo:

Aive Peil
Programmijuht
aive@vabamu.ee
+372 56699 700