Külastajale

Erivajadusega külastajale

Erivajadustega külastajad muuseumis

Vabamu ootab külastama kõiki inimesi ja nii oleme mõelnud ka erivajadustega inimeste peale, sest vabaduse väärtustamine tähendab eelkõige seda, et kõiki koheldakse võrdselt.

Ratastoolis külastaja


Ratastoolis külastaja saab Vabamus liigelda saatja kaasabita. Ühelt korruselt teisele saab liftiga ja tasapindade ühendamiseks on kaldteed. Kuna paljud ruumid on väikesed, sobib paremini väiksema raamiga ratastool. Muuseumis on kitsam ratastool olemas. Muuseumi esimesel korrusel on invatualett ja muuseumi kõrval invaparkimiskoht.


Vaegkuuljad ja kurdid


Vaegkuuljatel ja kurtidel on võimalik näitusega tutvuda e-giidi transkriptsiooni abil ja lugeda museaale tutvustavaid tekste. Kuulmispuudega külastajate rühmad on oodatud osalema ekskursioonidel ja muuseumitundides koos oma viipekeeletõlgiga.


Vaegnägijad ja pimedad

Olenevalt nägemispuudest on muuseumi võimalik külastada kas iseseisvalt või saatjaga. Nii nagu tavakülastajale, on ka pimedatele toeks e-giid. Ent lisaks ka pimedate teerada. Ruumid on valdavalt hämarad, ent kasutatud on kontrastseid ruumisilte ja viitasid. E-giidi lugemistekstid on valges kirjas mustal taustal. Juhtkoeraga külastamine on lubatud.


Ruumide kirjeldused tekstina

Maja sisehoov ja sissepääs majja

Näituse teemaruumid


Kirjeldustõlked koostas Kadrian Allika

Kirjeldustõlgete konsultant oli Sülvi Sarapuu

 Aadressi sisestamisel annad nõusoleku Vabamule uudiskirjade saatmiseks. Oma nõusoleku võid sa soovi korral tagasi võtta.