E-õppematerjalid

Tunnimaterjalid "Üleminekuaeg"

Photo

Tunnimaterjalid on mõeldud kasutamiseks ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse tundides III kooliastmes ja gümnaasiumis.Eesmärgid

Tunnimaterjalide eesmärgid on seotud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õppe- ja kasvatuseesmärkidega nagu vabaduse ja vastutuse seose mõistmine, demokraatia põhimõtete märkamine ning väärtustamine ja demokraatlikus ühiskonnas kehtivate reeglite tundmine (nt pluralism, arvamusvabadus, kaasamine, vähemusega arvestamine) ning minevikusündmuste mõju ja tähtsuse märkamine ning seostamisoskus tänapäevaga. Tunnimaterjalid toetavad ka kriitilise mõtlemise arendamist, sh allikakriitilist lähenemist.

Teemad
 • Mis on vabadus?

  Kestus: 30 minutit 
  Individuaalne- või paaristöö 
  Ühiskonnaõpetus

Lae alla tööleht:
Mis on vabadus?


 • Vabaduse tähendus – vabadus millestki ja vabadus millekski 

  Kestus: 45 minutit 
  Individuaalne ja paaristöö 
  Ühiskonnaõpetus

Lae alla tööleht:
Vabaduse tähendus – vabadus millestki ja vabadus millekski