Õppematerjalid

Kuidas demokraatiaga toime tulla?

Photo

Tunnikavad on mõeldud kasutamiseks ajaloo- või ühiskonnaõpetuse tundides III kooliastmes ja gümnaasiumis.

Kuidas demokraatiaga toime tulla? Või kas peaks pigem küsima: kuidas demokraatia meiega toime tuleb? Demokraatiat on Euroopas juba mitu aastakümmet peetud iseenesestmõistetavaks, kuid viimastel aastatel on aina rohkem valijaid hakanud eelistama kõva käega juhte, kes ei suhtu üldkehtivatesse mängureeglitesse kuigi tõsiselt. Juuresolevad tunnikavad annavad teadmisi ja mõistmist Euroopa diktatuuride ajaloost ning kutsuvad kaasa mõtlema ja arutlema demokraatia väärtuse üle tänases päevas. Tunnimaterjalid toetavad kriitilise mõtlemise arendamist, sh allikakriitilist lähenemist.
Tunnikavad

Tunnikavasid saab kasutada terviklahendusena või ka konkreetsete ülesannete kaupa. Iga tunnikava juurde kuulub ka õpetajat toetav materjal.


III kooliastme õpitulemusi toetavad tunnikavad on saadaval ka vene keeles.