Haridus

Õppematerjalid

Õppematerjalid on kasutamiseks kõikidele huvilistele. Tunnikavad on kokku pandud okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu museaalide põhjal, lähtudes riiklikust õppekavast ja aktiivõppe meetoditest.
Peagi lisanduvad materjalid.
 Aadressi sisestamisel annad nõusoleku Vabamule uudiskirjade saatmiseks. Oma nõusoleku võid sa soovi korral tagasi võtta.