Haridus

Õppematerjalid

Õppematerjalid on digitaalselt kasutamiseks kõikidele huvilistele. Tunnikavad on kokku pandud okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu museaalide, näituste ja filmide põhjal, lähtudes riiklikust õppekavast ja aktiivõppe meetoditest.

Teemad:


 
 Aadressi sisestamisel annad nõusoleku Vabamule uudiskirjade saatmiseks. Oma nõusoleku võid sa soovi korral tagasi võtta.