Muuseumitunnid

Mina kui vastutustundlik digiühiskonna liige

Muuseumitunni keskmes on ajutine näitus “30 aastaga ENSVst e-Eestiks”. Tunnis uurime, kuidas sai kasvada Eestist üleilmse digieduloo juhtriik, kuidas on digitaalne ühiskond muutnud nii riigi, tavakodanike kui ettevõtja tegevust. Paneme ühiselt kirja, millised on tänased uued väljakutsed seoses tehnoloogia arengu ning selle pahupoolega. Arutleme, millised riskid kaasnevad meie digikäitumisega ning milliseid kohustusi toob meile kaasa kiiresti muutuv digiühiskond. Ja mis kõige olulisem paneme proovile nii enda ettevõtlikuse kui ka digitaalse kirjaoskuse.  


Sihtgrupp: II ja III kooliaste ja gümnaasium

Kestus: II kooliaste 60 minutit, III ja gümnaasium 90 minutit


Broneeri