Muuseumitunnid

Kollaboratsionismi mitu tahku

Eesmärk

Õpilane analüüsib II maailmasõja mõju Eesti ajaloole ja arendab ilukirjanduse toel enda empaatiavõimet.

Tutvustus

George Orwelli romaan “1984” joonistab pildi totalitaarsest ühiskonnast, kus kõik reedavad kõiki. Kuidas võõrvõim end okupeeritud alal kehtestab ning mil moel hakkab võim meie mõtteid ja tegusid vormima? Miks ühed lähevad võõrvõimuga kaasa, ent teised jäävad oma veendumuste juurde ja hakkavad vastu? Muuseumitunnis uurime nii Saksa kui Nõukogude okupatsiooni aegseid kollaboratsionismi lugusid. Aktiivõppemeetodite kaudu arutleme kollaboratsionismi põhjuste ja tagajärgede üle nii ühiskondlikul kui isiklikul tasandil. Leides arutelu juures pidepunkte ka Orwelli kuulsast romaanist.

 

Muuseumitund on valminud projekti RITA-RÄNNE raames.


Kestus: 90 min

 Aadressi sisestamisel annad nõusoleku Vabamule uudiskirjade saatmiseks. Oma nõusoleku võid sa soovi korral tagasi võtta.
Broneeri