Muuseumitunnid

Elades õigusele rajatud riigis – õigusriigis

Eesmärk


Õpilane mõistab ja selgitab, miks on demokraatlikes otsustusprotsessides oluline järgida õigusriigi põhimõtteid, oskab tuua näiteid erinevate huvigruppide vaadete ja soovide põrkumisest Eesti ühiskonnas ning pakkuda välja lahendusi, mis lähtuksid õigusriigi toimimise põhimõtetest.


Tutvustus

Muuseumitund kuulub Eestimaa koolides rändava näituse „Sinu, minu, meie riik“ juurde ning läbib teemasid: demokraatlik ühiskonnakorraldus ja õigusriik.
Muuseumitunnis uurime, kuidas toimivad õigusriigi põhimõtted demokraatlikes otsustusprotsessides, kuidas ja millest lähtuvalt otsuseid langetada ning kelle käes on otsustusõigus. Tunni jooksul tutvume interaktiivse mängu vormis mitme juhtumiga, mille raames põrkuvad erinevad huvid või ka väärtushinnangud ning vaja on langetada õiguspärane ja argumenteeritud otsus. Kuidas seadusandlus meid otsuste langetamisel aitab või takistab? Mille põhjal otsustada, millise osapoole huvid on kõige olulisemad? Kas kompromiss on alati võimalik? Miks õigus võib mõnikord riivata meie õiglustunnet? Juhtumite analüüsi abil uurime demokraatliku riigi otsustusprotsesside loogikat ning püüame seejärel asetada mängu käigus langetatud otsused ka laiemasse konteksti, et mõista, milliseid võimalikke otseseid aga ka kaudseid tagajärgi üks otsus üksikisikule, huvigrupile, piirkonnale või ühiskonnale laiemalt kaasa toob.

Kestus: 45 min või 2x 45 minTundi on võimalik tellida ka virtuaalsena.

Kestus: 
60 minutit
Hind: 30 €/klass

Muuseumitundi saab tellida vaid koos rändnäitusega "Sinu, minu, meie riik".
 Aadressi sisestamisel annad nõusoleku Vabamule uudiskirjade saatmiseks. Oma nõusoleku võid sa soovi korral tagasi võtta.
Broneeri