Hariduslik elamus

Valikkursus museoloogiast

Meil on hea meel teatada, et koostöös Edumus Schooliga oleme väljatöötanud gümnaasiuminoortele suunatud valikkursuse “Kuidas me muuseumis maailma muudame”. Kursus aitab noortel paremini mõista muuseumide kui mäluasutuste rolli tänases ühiskonnas. Õppetöö käigus analüüsime Vabamu näitel muuseumi võimalust kaasa rääkida ühiskondlikel teemadel, täiendada formaalharidust.


Kursuse üks õpetajatest, Vabamu programmijuht Aive Peil tõdeb, et tänase muuseumi definitsiooni järgi ei ole muuseumid  enam pelgalt vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilitamise ja eksponeerimise kohad, vaid ühiskonda ja ühiskondlike muutusi mõtestavad mittetulundus asutused. Muuseumide ülesanne on olla avatud ja ligipääsetav ning toetada mitmekesisust ja kestlikkust, pakkudes siinjuures erinevaid külastajakogemusi - hariduslikke, meelelahutuslikke ja teadmisi laiendavaid võimalusi. 


Aive Peil: “Näeme Edumus Schooli noortele suunatud valikkursuse loomisel suurt potentsiaali tutvustamaks muuseumide sügavamat tähendust ning kummutamaks müüte, mille kohaselt töö muuseumides on igav.”  


19. jaanuarist 23. maini kestev kursus koosneb viiest moodulist: museoloogia, näitused, muuseumikogud, projektid, muuseumiharidus. Õppetöö toimub veebikohtumiste vahendusel. Koos külastatakse virtuaalselt Vabamut, tehakse grupitöid ning lahendatakse iseseisvaid ülesandeid.


Kursuse käigus tutvutakse muuseumitöö erinevate tahkudega ning õppetöö lõpuks teab õpilane muuseumihariduse ja giidinduse põhitõdesid, oskab otsida infot muuseumidega soetud andmebaasidest; teab museaalide kogumise ja hoiustamise üldiseid põhimõtteid; oskab kriitiliselt hinnata näituseid ning alüüsida muuseumide võimalusi ja ülesandeid tänases ühiskonnas.


Veebitunnid toimuvad neljapäeviti 16.15–17.45. Esimene veebitund toimub 19.01.2023 kell 16.15. Kokku on kursuse raames planeeritud 17 tundi, tunni pikkus on 60-90 minutit. Nendest osad on veebitunnid ja osad on iseseisvaks või grupitööks.


Uuri lähemalt Edumus Schooli kodulehelt ning registreeri kursusele: https://www.edumus.ee/edumuse-kool/kuidas-me-muuseumis-maailma-muudame  


 


Broneeri