Ekskursioonid

Eesti e-eduloo näitusega seotud ekskursioon

Kaasav ekskursioon näitusel “Miks Eesti? 30 aastaga ESNV-st e-Eestiks" juhatab külastajad lugude kaudu läbi Eesti tehnoloogiaalaste saavutuste, kõrvutades neid maailmas aset leidnud muutustega. Mis on need põhjused, miks Eesti nii kiirelt ja nii kaugele jõudis? Ekskursiooni käigus arutleme tehnoloogia mõju üle riigile, ettevõttlusele ning üksikisikule. Uurime idufirmade hingeelu ning e-riigi toimimist ning mõtiskleme küberturvalisuse ning digiriigi tuleviku üle.  


Kestus: 60 minutit
Grupi suurus: kuni 20 inimest


Broneeri